KOMPLET PODATKI 2023

KOMPLET PODATKI 2023

Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 2023.

pełny opis expand_more

WYBIERZ OFERTĘ

Dodaj do koszyka

WERSJE PRODUKTU

Wersje produktu

close

arrow_back_ios POPRZEDNIA

NASTĘPNAarrow_forward_ios

STANDARD

Otrzymasz

 • komplet 11 publikacji

Wybierz Ofertę

PREMIUM

Otrzymasz

 • komplet 11 publikacji
 • wideoszkolenie VAT 2023

Wybierz Ofertę

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

closePIT, CIT, Ryczałt 2023

Publikacja dla księgowych, doradców podatkowych, pracowników biur rachunkowych, przedsiębiorców i pracowników działów finansowo-księgowych firm. Zawiera komplet ujednoliconych przepisów o podatkach dochodowych: ustawę o PIT, ustawę o CIT i ustawę o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wraz z wybranymi przepisami wykonawczymi. Atutem publikacji są przewodniki po zmianach w przepisach o PIT, CIT i ryczałcie, które wyjaśniają, na czym polega każda zmiana.

PRAKTYCZNE KORZYŚCI

To uznana na rynku wydawniczym książka, z której dowiesz się m.in.:

 • jak zmieniają się przepisy od początku i w trakcie roku 2023,
 • co zmieniło się w zasadach pobierania zaliczek od wynagrodzeń pracowników,
 • jakie są nowe obowiązki płatników,
 • jakie są zasady ustalania ryczałtów z tytułu użytkowania samochodów służbowych do celów prywatnych,
 • jak opłacać zaliczki oraz roczny PIT przedsiębiorców,
 • co zmieniło się w ulgach podatkowych,
 • jak stosować estoński CIT po zmianach,
 • czego dotyczą zmiany w cenach transferowych.

Publikacja zawiera komplet ujednoliconych przepisów podatkowych:

 • ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • ustawę o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • wybrane przepisy wykonawcze do wymienionych wyżej ustaw obowiązujące w 2023 r., wydane na podstawie przepisów ustaw podatkowych,
 • tabelaryczne zestawienie wszystkich aktów wykonawczych do ustawy o PIT, CIT i o ryczałcie.

W publikacji zamieszczono również przewodniki po zmianach w przepisach o PIT, CIT i ryczałcie, które pomagają zrozumieć, na czym polega każda zmiana, dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.

Dostępna w magazynie >>>ZAMÓW<<<

Liczba stron: 430Kompleksowe omówienie zasad prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – z ponad 140 praktycznymi przykładami liczbowymi i ewidencją w PKPiR. Dzięki naszej publikacji prawidłowo zaksięgujesz w 2023 r. swoje koszty i przychody w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

PRAKTYCZNE KORZYŚCI

W publikacji znajdziesz wyjaśnienie najtrudniejszych zagadnień, takich jak:

 • rozliczanie przychodów w PKPiR, w tym otrzymanych zaliczek, oraz sposób dokonywania korekty przychodów,
 • rozliczanie kosztów w PKPiR, takich jak m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowych, odpisów amortyzacyjnych, składek na ZUS, z uwzględnieniem zmian, jakie w rozliczaniu składek zostaną wprowadzone w 2023 r., oraz sposób dokonywania korekty kosztów,
 • wyłączenia z kosztów transakcji gotówkowych,
 • prowadzenie PKPiR w okresie zawieszenia działalności gospodarczej,
 • ewidencja sprzedaży kasowej,
 • ulga na złe długi,
 • zamknięcie księgi.

Autor publikacji jest doradcą podatkowym, który na co dzień odpowiada na pytania dotyczące podatku dochodowego oraz prowadzi PKPiR wielu podmiotom gospodarczym. Na swoim koncie ma setki artykułów dotyczących tej tematyki.

Sprawdź, co doradzi Ci ekspert, dzięki czemu w 2023 r. poprowadzisz PKPiR bezbłędnie.  

Dostępna w magazynie >>>ZAMÓW<<<

Liczba stron: 136VAT 2023

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy o VAT, uwzględniający zmiany wchodzące w życie w 2023 r., m.in. w ramach pakietu SLIM VAT3, oraz wybór najważniejszych rozporządzeń VAT. Główną zaletą naszej publikacji jest wzbogacenie przepisów o „Przewodnik po zmianach w VAT 2023” w unikatowej formule. Na początku publikacji zamieszczona jest tabela zawierająca wykaz wszystkich zmian, które wejdą w życie w 2023 r., a zostaną uchwalone do końca 2022 r. Następnie każda z tych zmian jest omówiona. Piszemy, jak było przed zmianą, a jak jest po zmianie. Zamieszczamy także komentarz eksperta i szczegółową podstawę prawną.

PRAKTYCZNE KORZYŚCI

W publikacji znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, jak po zmianach m.in.:

 • przeliczać faktury korygujące wystawione w walucie obcej,
 • złożyć wniosek o WIS,
 • rozliczać podatek naliczony z tytułu WNT,
 • wnioskować o zwrot VAT w terminie 15 dni,
 • stosować proporcję i dokonywać korekty rocznej,
 • korzystać ze środków zgromadzonych na rachunku VAT,
 • dokumentować transakcje zaliczkowe.

Szczególną uwagę zwróciliśmy na praktyczne zaprezentowanie przepisów, żeby można było łatwo je odszukać. Przepisy zmienione od 1 stycznia 2023 r. zostały wyróżnione pogrubioną czcionką, zmiany wchodzące w życie w trakcie roku wyróżnione są w ramce z podaniem daty ich wejścia w życie.

Sprawdź, co doradzają eksperci, i nie daj się zaskoczyć.

Dostępna w magazynie >>>ZAMÓW<<<

Liczba stron: 320Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2023 r.

Poradnik szeroko omawia najbardziej popularne cywilnoprawne formy zatrudnienia, w szczególności umowę zlecenia, umowę o dzieło, kontrakt menedżerski, w tym zawierane w ramach działalności gospodarczej.

Główną zaletą naszej publikacji jest kompleksowe ujęcie tej tematyki – w aspekcie prawnym, składkowym, podatkowym i zasiłkowym oraz jej wzbogacenie o przykłady, tabelaryczne zestawienia i wzory dokumentów. Zawiera ona ponadto rekomendacje w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy zatrudnienia, zwracając przy tym uwagę na płynące z tego korzyści i zagrożenia. Dzięki temu jest ona przydatna dla każdego praktyka, który zajmuje się kwestią zatrudnienia w firmie. 

PRAKTYCZNE KORZYŚCI

W poradniku Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2023 r.” znajdziesz m.in. odpowiedzi na nurtujące Cię pytania:

 • Jak stosować dwie stawki minimalnego wynagrodzenia?
 • Jak uwzględniać kwotę zmniejszającą podatek?
 • Jak dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej od przychodów z umów zawieranych w ramach działalności gospodarczej?
 • Na jakich zasadach opodatkować przychód z umowy cywilnoprawnej zawieranej z cudzoziemcem?
 • Jak będzie działał mechanizm pełnego oskładkowania przychodów?

Szczególną uwagę zwróciliśmy na praktyczne omówienie najnowszych zmian przepisów wprowadzonych od 1 stycznia 2023 r. Zostały one wyróżnione pogrubioną czcionką, żeby można było łatwo je odszukać, i wyczerpująco skomentowane przez ekspertów-praktyków.

Sprawdź, co doradzają eksperci, i nie daj się zaskoczyć.

Dostępna w magazynie >>>ZAMÓW<<<

Liczba stron: 184Ryczałt ewidencjonowany

W poradniku kompleksowo omówiono warunki, jakie należy spełnić, aby w 2023 r. móc korzystać z tej formy opodatkowania i prawidłowo rozliczać się z fiskusem. Główną zaletą publikacji jest praktyczny komentarz wzbogacony o ponad 80 przykładów oraz aktualne orzecznictwo i interpretacje podatkowe.

Od 2023 r. podatnicy będą mogli rozliczać najem prywatny tylko ryczałtem ewidencjonowanym.

PRAKTYCZNE KORZYŚCI

Z naszej publikacji dowiesz się, jak dokonywać tego prawidłowo. Ponadto znajdziesz w niej odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, w tym:

 • Jak obliczyć limit przychodów uprawniający do korzystania z ryczałtu?
 • Z jakich stawek ryczałtu korzystać?
 • W jakim terminie opłacać ryczałt po zmianach?
 • Jak prowadzić ewidencję podatkową?
 • Z jakich ulg i zwolnień podatkowych korzystać?

Autor publikacji jest doradcą podatkowym, który na co dzień odpowiada na pytania dotyczące ryczałtu ewidencjonowanego. Na swoim koncie ma liczne artykuły dotyczące tej tematyki.

Sprawdź, co doradzi Ci ekspert, dzięki czemu w 2023 r. unikniesz błędów przy rozliczaniu ryczałtu ewidencjonowanego.

Dostępna w magazynie >>>ZAMÓW<<<

Liczba stron: 80PIT-y i ulgi podatkowe 2022

Zawarte w poradniku informacje i wskazówki pomogą prawidłowo sporządzić zeznanie roczne za 2022 r. oraz skorzystać z ulg podatkowych po zmianach.

PRAKTYCZNE KORZYŚCI

Główną zaletą publikacji jest praktyczny komentarz wzbogacony o konkretne przykłady liczbowe wraz z wypełnionymi zeznaniami:

 • PIT-28,
 • PIT-36,
 • PIT-36S,
 • PIT-36L,
 • PIT-36LS,
 • PIT-37,
 • PIT-38,
 • PIT-39.

W poradniku znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i dowiesz się m.in.:

 • jakie zeznanie złożyć po zmianie formy opodatkowania w trakcie lub po zakończeniu 2022 r.,
 • w jaki sposób skorzystać ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem po zmianach,
 • z jakich ulg podatkowych można skorzystać w rozliczeniu za 2022 r.,
 • jakie darowizny można odliczyć po raz ostatni w zeznaniu za 2022 r.

Do publikacji dołączony jest również program, który pomoże z łatwością sporządzić zeznanie roczne za 2022 r.

Autor publikacji jest doradcą podatkowym, który na co dzień odpowiada na pytania dotyczące podatku dochodowego. Na swoim koncie ma setki artykułów oraz liczne publikacje książkowe na ten temat. 

Sprawdź, co doradzi Ci ekspert, dzięki czemu zeznanie za 2022 r. sporządzisz bezbłędnie.

Dostępna w magazynie >>>ZAMÓW<<<

Liczba stron: 200Podróże służbowe 2023

„Podróże służbowe 2023” to publikacja, która powinna się znaleźć w każdym dziale kadr i HR.

To przystępne i wyczerpujące opracowanie pomoże w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac, kadrowym i księgowym. Zainteresuje też pracodawców oraz biura rachunkowe, które prowadzą obsługę w tym zakresie.

Czytelnik dowie się z niego:

 • jak prawidłowo sporządzić regulamin podróży służbowych,
 • kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową,
 • jakie okresy podróży służbowej zaliczamy do czasu pracy,
 • jak rozliczać delegację krajową po zmianach przepisów,
 • jak rozliczać zagraniczne podróże służbowe,
 • jakie należności przysługują kierowcom z tytułu podróży służbowej.

Podróż służbowa polega na wykonywaniu na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika lub w której znajduje się siedziba pracodawcy. Z tego tytułu pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z tą podróżą. Są to diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków. Prawidłowe dokumentowanie oraz rozliczanie kosztów podróży służbowych i związanych z nimi wydatków często sprawia kłopoty służbom kadrowo-płacowym.

W publikacji „Podróże służbowe 2023” znajdziesz:

 • tabelaryczne zestawienia kwot diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach – w aktualnej wysokości obowiązującej od 29 listopada 2022 r.;
 • przykłady rozliczeń podróży służbowych w różnych wariantach – z uwzględnieniem wyższej kwoty diety za podróż krajową obowiązującej od 1 stycznia 2023 r.

Dostępna w magazynie >>>ZAMÓW<<<

Liczba stron: 88Faktury VAT 2023

Kompleksowy poradnik na temat zasad fakturowania w 2023 r. Omówiono w nim fakturowanie tradycyjne, papierowe oraz elektroniczne. Dużo miejsca poświęcono wyjaśnieniu zasad korzystania z systemu KSeF i wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Jest to niewątpliwy atut tej publikacji, gdyż pozwoli się przygotować na obowiązkowe stosowanie tego systemu od 2024 r.

PRAKTYCZNE KORZYŚCI

W publikacji znajdziesz m.in. odpowiedzi na nurtujące Cię pytania:

 • Jak korzystać z systemu KSeF?
 • Kogo i jak można upoważnić do korzystania z systemu KSeF?
 • Kiedy rozliczać faktury korygujące, w tym ustrukturyzowane?
 • Jaki kurs walut stosować po zmianach do korekt?
 • Jak dokumentować po zmianach transakcje zaliczkowe?
 • Kiedy odliczać VAT z faktur ustrukturyzowanych?

Tomasz Krywan, autor tej publikacji to doradca podatkowy odpowiadający na co dzień na pytania podatników, mający na swoim koncie wiele cenionych publikacji z zakresu VAT (m.in. VAT 2022. Komentarz). Dlatego, opisując temat fakturowania, posługuje się licznymi przykładami z praktyki. Omawia także najnowsze stanowisko organów podatkowych oraz sądów.

Sprawdź, co doradzają eksperci, i przygotuj się do nowego fakturowania.

Dostępna w magazynie >>>ZAMÓW<<<

Liczba stron: 120Ordynacja podatkowa, NIP 2023

Publikacja dedykowana Tobie, jeśli na co dzień pracujesz jako doradca podatkowy, pracownik biura rachunkowego, organów administracji skarbowych, działów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa, przedsiębiorca.

PRAKTYCZNE KORZYŚCI

To uznana na rynku wydawniczym publikacja, z której dowiesz się m.in.:

 • jak zmieniają się przepisy od początku i w trakcie roku 2023,
 • kto odpowiada za raportowanie transakcji dokonanych z nierezydentami,
 • jak prawidłowo sporządzić porozumienie inwestycyjne,
 • do kiedy można cofnąć wniosek o wydanie decyzji zabezpieczającej,
 • jak uzupełnić braki formalne wniosku złożonego do urzędu skarbowego, by sprawa została rozpoznana.

Publikacja zawiera komplet ujednoliconych przepisów podatkowych:

 • Ordynację podatkową,
 • ustawę o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP),
 • wybrane przepisy wykonawcze (rozporządzenia w sprawach podatkowych) obowiązujące w 2023 r., wydane na podstawie przepisów ustaw podatkowych.

W publikacji zamieszczono również przewodniki po zmianach w przepisach Ordynacji podatkowej i ustawy o zasadach ewidencji identyfikacji podatników i płatników.

Pomagają one zrozumieć, na czym polega każda zmiana, a także dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.

Dostępna w magazynie >>>ZAMÓW<<<

Liczba stron: 176Samochód w firmie

Kompleksowe opracowanie, napisane przystępnym językiem, z którego dowiesz się, jak zgodnie z prawem używać samochodu w swojej firmie i zaoszczędzić pieniądze.

Główną zaletą publikacji jest kompleksowe przedstawienie tematu w ujęciu prawnym, podatkowym i rachunkowym. Dodatkowo jest ona wzbogacona o praktyczne przykłady, tabelaryczne zestawienia i wzory dokumentów, orzeczenia sądów i pisma Ministerstwa Finansów.

„Samochód w firmie” to niezbędne narzędzie dla każdego przedsiębiorcy,  księgowego, biura rachunkowego, doradcy podatkowego.

Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują różne środki transportu, które są dla nich niezbędnym narzędziem pracy. Wydatki związane z ich nabyciem i eksploatacją bywają znaczne i po spełnieniu określonych warunków mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Niezwykle istotne, a także sprawiające przedsiębiorcom wiele trudności są kwestie związane z odliczaniem VAT od pojazdów samochodowych.

PRAKTYCZNE KORZYŚCI

Z opracowania dowiesz się m.in.:

 • jakie są zasady odliczania VAT od pojazdów samochodowych,
 • które wydatki na samochód można zaliczyć do kosztów podatkowych,
 • jak określić wartość samochodu użytkowanego wcześniej w celach prywatnych,
 • kiedy należy złożyć informację VAT-26,
 • kiedy i na jakich warunkach możesz udostępnić samochód służbowy pracownikowi, zleceniobiorcy lub Twojemu menedżerowi.

Dostępna w magazynie >>>ZAMÓW<<<

Liczba stron: 112Rozliczanie dochodów zagranicznych za rok 2022

Praktyczna publikacja, która kompleksowo omawia zasady rozliczania podatników uzyskujących dochody za granicą, a także cudzoziemców pracujących w Polsce. Główną zaletą naszej publikacji są liczne przykłady i tabelaryczne zestawienia, dzięki czemu jest ona przydatna dla każdego praktyka, który zajmuje się rozliczaniem dochodów zagranicznych.

PRAKTYCZNE KORZYŚCI

W książce znajdziesz m.in. odpowiedzi na nurtujące Cię pytania:

 • Kiedy dochody zagraniczne są opodatkowane w Polsce?
 • Jaką metodę unikania podwójnego opodatkowania zastosować?
 • Jak prawidłowo rozliczyć dochód zagraniczny?
 • Z jakich ulg mogą skorzystać osoby zarabiające za granicą?
 • Jak rozliczyć dochód zagraniczny z pracy online?

Szczególną uwagę zwróciliśmy na praktyczne omówienie metod unikania podwójnego opodatkowania i przygotowanie rozliczenia rocznego. Dużo miejsca poświęciliśmy także zasadom ustalenia rezydencji podatkowej, sposobom opodatkowania poszczególnych kategorii dochodów, a także nowym ulgom, które poniekąd wiążą się z dochodami zagranicznymi, tj. uldze na powrót i ryczałtowi dla zagranicznych źródeł dochodów. Autor poradnika jest doradcą podatkowym i ekspertem w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce.

Sprawdź, co doradzają eksperci, i nie daj się zaskoczyć.

Dostępna w magazynie >>>ZAMÓW<<<

Liczba stron: 96


Wideoszkolenie: VAT 2023

Ekspert: Zdzisław Modzelewski

W programie szkolenia online:

 1. Utworzenie grupy VAT i konsekwencje, które to może wywołać
 2. Faktury korygujące w walucie a właściwy kurs waluty – wreszcie będzie to uregulowane
 3. Nowe zasady obliczania proporcji odliczenia VAT naliczonego oraz dokonywania korekt rocznych
 4. Sankcje w VAT – nowe reguły stosowania sankcji (30, 20 oraz 15%) i możliwości ich uniknięcia lub zmniejszenia
 5. Zmiany w zakresie WDT i WNT
 6. Zmiany w wydawaniu WIS-ów
 7. Inne zmiany w VAT


Czas trwania: 60 min.
Data nagrania: 9 grudnia 2022


Prowadzący: Zdzisław Modzelewski

Ekspert INFORAKADEMII, doradca podatkowy, wspólnik praktyki podatkowej GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług, oraz w zakresie postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych związanych z podatkami pośrednimi. Zajmuje się głównie obsługą podmiotów gospodarczych z sektorów: nieruchomości, handel i dystrybucja, turystyka oraz media. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 r., nawiązując współpracę z Instytutem Studiów Podatkowych w Warszawie. W latach 1998-2004 pracował dla firm z wielkiej czwórki. Następnie, pracował dla MMR Consulting, gdzie pełnił jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. Od czerwca 2014 r. partner GWW Tax. Jest współautorem wielu publikacji książkowych, w tym m.in. czterech komentarzy do ustawy o VAT, "Leksykonu Fakturowania", a także wielu publikacji prasowych. Jest również cenionym i uznanym wykładowcą, który w czasie swojej praktyki zawodowej przeprowadził ponad tysiąc szkoleń i wykładów, w których uczestnikami byli zarówno pracownicy służb księgowych, pracownicy aparatu skarbowego, doradcy podatkowi, jak i kadra zarządzająca przedsiębiorstw odpowiedzialna za sprawy podatkowe i finansowe.

Szkolenie dostępne na Platformie INFORKADEMIA KLIKNIJ TUTAJ >> 

Co zyskujesz z Platformą INFORAKADEMIA?

 1. To Ty decydujesz, kiedy i gdzie odbywasz szkolenia
 2. Nieograniczony dostęp do wszystkich wideoszkoleń i retransmisji webinariów
 3. Najważniejsze zmiany i aktualne tematy w jednym miejscu
 4. Praktyczną wiedzę o nowych przepisach w prosty sposób
 5. Atrakcyjne wideoszkolenia prowadzone przez znanych i cenionych ekspertów
 6. Imienny certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę

Platforma INFORKADEMIA to idealny sposób na uzupełnienie wiedzy o zmianach w prawie.
Potrzebujesz więcej informacji? 
ZAPRASZAMY TUTAJ >>

Szkolenia zgodne z Systemem Zarządzania Jakością spełniającym normę PN-EN ISO 9001:2015-10

Firma zrzeszona w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych
Certyfikat 23/03/2021

https://sklep.infor.pl/pliki/6667.png


W PREZENCIE: e-book „Zmiany 2023. Podatki, prawo pracy i ZUS – zestawienia tabelaryczne” jest merytorycznym wsparciem dla działów podatkowych i kadrowych przedsiębiorstw oraz biur rachunkowych. W przystępnej formie tabel, w podziale tematycznym w publikacji zaprezentowano najnowsze zmiany w podatkach, prawie pracy i ZUS, które obowiązują od 26 października i 10 listopada 2022 r., a także od 1 stycznia 2023 r.

W 2023 r. wchodzi w życie wiele zmian w ustawach podatkowych. Zgodnie z ustawą z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2180), podatnicy nie zapłacą minimalnego podatku dochodowego za 2022 r. – sama konstrukcja tego podatku od nowego roku istotnie się zmieni. Uchylono też przepisy o tzw. ukrytej dywidendzie, które miały wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Zmieniono przepisy o cenach transferowych. Przedłużono także obowiązywanie przepisów tzw. tarczy antyinflacyjnej.

Ponadto w 2023 r. będą obowiązywały zaktualizowane limity kwotowe, które muszą być zachowane, aby podatnik VAT, PIT lub CIT posiadał określony status albo mógł stosować rozwiązania określone w przepisach ustaw podatkowych. Sprecyzowany limit kwotowy przychodów za 2022 r. przesądza o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2023 r.

Zmiany nie ominęły też przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i składek zdrowotnych. Podwyższono wynagrodzenie minimalne i minimalną stawkę godzinową.

W opracowaniu wykorzystano materiały opublikowane w Grupie Wydawniczej Infor PL S.A. – przede wszystkim w „Monitorze Księgowego”.

Z publikacji Czytelnik dowie się m.in.:

 • jak zmieniają się zasady opodatkowania tzw. minimalnym podatkiem dochodowym w 2023 r.;
 • w jakim zakresie i od kiedy uproszczono wykazywanie ulgi na złe długi w zeznaniu podatkowym;
 • na czym polegają zmiany w estońskim CIT wprowadzone od 26 października 2022 r.;
 • jakie są praktyczne skutki nowelizacji przepisów o podatku u źródła (WHT);
 • ile wynoszą limity podatkowe i rachunkowe w 2023 r.;
 • czego dotyczą zmiany w prawie pracy obowiązujące od 1 lutego 2023 r.;
 • jak zmiany w ustawie o PIT wpływają na obowiązki płatników;
 • na czym polegają zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Publikacja jest merytorycznym wsparciem dla działów podatkowych i kadrowych przedsiębiorstw oraz biur rachunkowych.

ATUTY PUBLIKACJI:

Przejrzyście zaprezentowane i usystematyzowane informacje, dzięki którym łatwo można zorientować się, na czym polegają najnowsze zmiany w podatkach, prawie pracy i ZUS.

E-book zostanie wysłany w ciągu 7 dni od daty opłacenia zamówienia na komplet PODATKI 2023  Wersje arrow_forward_ios

OPIS PRODUKTU arrow_forward_ios

AUTORZY arrow_forward_ios

AUTORZY

close

PIT-y i ulgi podatkowe 2022

Rozliczanie dochodów zagranicznych za 2022 rok

PIT, CIT, Ryczałt 2023

VAT 2023

Ordynacja podatkowa, NIP 2023

Samochód w firmie

DOSTAWA arrow_forward_ios

koszt i czas wysyłki

close

Prenumerata czasopism

Po złożeniu zamówienia wysyłka prenumeraty zostanie uruchomiona zgodnie z cyklem wydawniczym i okresem na jaki złożono zamówienie. Koszty wysyłki czasopism pokrywa wydawca.

Publikacje książkowe, wydawnictwa jednorazowe oraz wydania pojedyncze czasopism

Zamówione książki zostaną dostarczone na adres podany w trakcie składania zamówienia. W przypadku książek, których wydawcą jest INFOR, wysyłka zostanie uruchomiona po złożeniu zamówienia. W przypadku książek innych wydawców, wysyłka zostanie uruchomiona po zarejestrowaniu płatności

Całkowity czas dostawy książek jest sumą czasu wysyłki podanego przy produkcie i przewidywanego czasu dostawy przez firmę zewnętrzną podanego w poniższej tabeli (plus czas potrzebny na opłatę zamówienia, w przypadku książek innych wydawców niż INFOR) .

Cennik i czas dostawy na terenie Polski:

Sposób dostawy Przewidywany czas wysyłki Koszt dostawy książek, publikacji jednorazowych oraz wydań pojedynczych czasopism 

Poczta Polska

Płatność przelewem lub kartą

 do 6 dni roboczych  7,90 zł

Poczta Polska

Płatność przy odbiorze

do 6 dni roboczych 12, 90 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 12 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  17 zł 
Jeśli wartość zamówienia publikacji książkowych przekroczy 99 zł, koszt dostawy będzie wynosił 0 zł.

Serwisy internetowe oraz publikacje typu e-book

Zamówione produkty są dostępne bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W celu skorzystania z zamówionej publikacji zaloguj się do naszego sklepu, przejdź do obszaru Twoje Konto, wybierz zamówiony tytuł i kliknij w przycisk wejdź lub pobierz.

UZYSKAJ POMOC arrow_forward_ios

POMOC

close

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy INFOR PL S.A.

Jeżeli mają Państwo jakikolwiek problem, wątpliwości, pytania związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, umieszczoną w nim ofertą produktową, realizacją zamówień czy płatnościami nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

FORMULARZ KONTAKTOWY

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe

Możesz się z nami również skontaktować:

Telefonicznie:
801 626 666
22 761 30 99

Faksem:
(22) 761 30 31

Pocztą elektroniczną:
bok@infor.pl

Poprzez komunikator Gadu Gadu: 5117020

Listownie:
INFOR PL S.A
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
01-066 Warszawa
ul. Burakowska 14

Polecane produkty