Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej

poniedziałek, 29 stycznia 2024

zwolnienia-z-obowiazku-ewidencjonowania-na-kasie-fiskalnej-sklep-infor

Pixabay

Minister Finansów wydał nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących 24 listopada 2023 r. i weszło ono w życie 1 stycznia 2024 r.

Zakres zwolnień w nowym rozporządzeniu pozostał bez zmian, gdyż utrzymano:

  • dotychczasowy wykaz towarów i usług korzystających ze zwolnienia z obowiązku ewidencjowania (załącznik do omawianego rozporządzenia);
  • dotychczasowe kryteria wartości sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, tj. 20 000 zł, dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji do okresu wykonywania czynności dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym);
  • system zwolnień u podatników, u których udział wartości dostaw towarów i świadczonych usług wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia w wartości sprzedaży z działalności ewidencjonowanej na kasie jest większy niż 80%;
  • zwolnienia dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne;
  • regulacje, które pozwalają nie wliczać do limitu zwolnienia podmiotowego (20 000 zł) wartości dostaw nieruchomości oraz dostaw towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji;
  • wykaz towarów i usług, których wykonywanie, z pewnymi wyjątkami, powoduje utratę prawa do korzystania z jakichkolwiek zwolnień z obowiązku ewidencjonowania; w porównaniu z poprzednią wersją rozporządzenia zmiany polegają na aktualizacji zapisów niektórych pozycji w celu uzgodnienia ich z uregulowaniami wynikającymi z ustawy o VAT lub innych aktów. Dotyczy to § 4 ust. 1 pkt 1 lit. g, w którym zmieniono kody CN. Po zmianie przepis ten wymienia części i akcesoria do pojazdów silnikowych oznaczone CN 8708, 9401 99 20 i 9401 99 80. Poprzednio przepis ten wskazywał kody CN 8708 i 9401 90 80;
  • przepisy określające moment utraty zwolnienia.

Komentarz
Zmiany należy ocenić pozytywnie, gdyż przedłużono dotychczasowy zakres zwolnień bez dodatkowych ograniczeń.

Podstawa prawna

  • rozporządzenie Ministra Finansów z 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – Dz.U. z 2023 r. poz. 2605Artykuł pochodzi z książki:
VAT 2024. Podatki część 2

Opracowanie materiału
Joanna Dmowska