KOMPLET PODATKI 2024

KOMPLET PODATKI 2024

„KOMPLET PODATKI 2024” to praktyczny pakiet dostarczający wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych, dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2024 r. Na pakiet składa się dziesięć publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2024 r. oraz rozliczenia PIT za 2023 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 2024.

Realizacja wysyłki publikacji zgodnie z harmonogramem wydawniczym widocznym przy każdej pozycji wchodzącej w skład pakietu

pełny opis expand_more

Komplet

KOMPLET PODATKI 2024

498 568 zł

Dodaj do koszyka

WERSJE PRODUKTU

Wersje produktu

close

arrow_back_ios POPRZEDNIA

NASTĘPNAarrow_forward_ios

STANDARD

Otrzymasz

 • komplet 10 publikacji

Wybierz Ofertę

PREMIUM

Otrzymasz

 • komplet 10 publikacji
 • Webinarium: VAT 2024

Wybierz Ofertę

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

close

„KSeF. Wdrożenie w firmie”

Niniejsza publikacja stanowi obszerny przewodnik po KSeF, prezentujący zarówno teoretyczne założenia, jak i praktyczne aspekty jego funkcjonowania. W kolejnych częściach tej publikacji autorki skupiają się na omówieniu kluczowych zagadnień związanych z KSeF. Na wstępie przedstawione zostały główne cele i założenia KSeF. W kolejnych rozdziałach opisano praktyczne aspekty wynikające z korzystania z tego systemu, włączając w to proces wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych, przechowywanie dokumentów w systemie, rodzaje dostępu oraz narzędzia ułatwiające korzystanie z KSeF. Publikacja kończy się analizą awarii systemu, problemów praktycznych, jakie mogą wyniknąć w trakcie korzystania z KSeF oraz przepisów przejściowych związanych z wprowadzeniem tego rozwiązania.

„KSeF. Wdrożenie w firmie” - z publikacji dowiesz się m. in.:

 • jak przebiega proces wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych,
 • jakie są rodzaje dostępu oraz narzędzia ułatwiające korzystanie z systemu KSeF,
 • jak radzić sobie podczas awarii systemu KSeF,
 • jakie problemy praktyczne mogą pojawić się w trakcie korzystania z KSeF.

Liczba stron: 80

ksef


„PIT, CIT, Ryczałt 2024. Podatki część 1”

Publikacja zawiera ujednolicone wersje ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), o ryczałcie ewidencjonowanym oraz o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Uwzględnia wszystkie zmiany obowiązujące od początku 2024 r. Ponadto uwzględniono w niej zmiany na 2025 r. i 2026 r., które są znane na dzień 1 stycznia 2024 r. Dodatkowym atutem publikacji jest tematyczny przewodnik po zmianach w przepisach o PIT, CIT i ryczałcie oraz tabelaryczny wykaz aktów wykonawczych do PIT i CIT.

„PIT, CIT, Ryczałt 2024. Podatki część 1” to uznana na rynku wydawniczym książka, z której dowiesz się m.in.:

 • jak zmieniają się przepisy od początku i w trakcie roku 2024,
 • co zmieniło się w zasadach pobierania zaliczek od funduszy kapitałów,
 • jakie są nowe obowiązki płatników,
 • jakie są zasady ustalania dochodów osiąganych z obligacji,
 • jak opłacać zaliczki oraz roczny PIT przedsiębiorców,
 • co zmieniło się w ulgach podatkowych,
 • jak podatnicy CIT powinni stosować nowe stawki amortyzacji,
 • czy można amortyzować środki trwałe nabyte z dotacji i subwencji.

Publikacja zawiera:

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych – ustawa i rozporządzenia
 • Zryczałtowany podatek dochodowy – ustawa i rozporządzenie
 • Podatek dochodowy od osób prawnych – ustawa i rozporządzenia
 • Przewodnik po zmianach

W publikacji zamieszczono również przewodniki po zmianach w przepisach o PIT, CIT i ryczałcie, które pomagają zrozumieć, na czym polega każda zmiana, dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.

Planowany termin wydawniczy: styczeń 2024
Liczba stron: 400


„PKPiR 2024”

„PKPiR 2024” to kompleksowe omówienie zasad prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – z ponad 140 praktycznymi przykładami liczbowymi i ewidencją w PKPiR. Dzięki naszej publikacji prawidłowo zaksięgujesz w 2024 r. swoje koszty i przychody w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W publikacji znajdziesz wyjaśnienie najtrudniejszych zagadnień, takich jak: rozliczanie otrzymanych zaliczek oraz sposób dokonywania korekty przychodów, ewidencja sprzedaży kasowej, ulga na złe długi.

W „PKPiR 2024” publikacji znajdziesz wyjaśnienie najtrudniejszych zagadnień, takich jak:

 • rozliczanie przychodów w PKPiR, w tym otrzymanych zaliczek oraz sposób dokonywania korekty przychodów,
 • rozliczanie kosztów i ich korekta,
 • prowadzenie PKPiR w okresie zawieszenia działalności gospodarczej,
 • ewidencja sprzedaży kasowej,
 • ulga na złe długi,
 • zamknięcie księgi.

Autor publikacji jest doradcą podatkowym, który na co dzień odpowiada na pytania dotyczące podatku dochodowego oraz prowadzi PKPiR wielu podmiotom gospodarczym. Na swoim koncie ma setki artykułów dotyczących tej tematyki.

Sprawdź, co doradzi ci ekspert, dzięki czemu w 2024 r. poprowadzisz PKPiR bezbłędnie.

Planowany termin wydawniczy: grudzień 2023
Liczba stron: 136


„VAT 2024. Podatki część 2”

„VAT 2024. Podatki część 2” to publikacja, która zawiera ujednolicony tekst ustawy o VAT, uwzględniający zmiany wchodzące w życie w 2024 r., oraz wybór najważniejszych rozporządzeń VAT. Główną zaletą publikacji jest wzbogacenie przepisów o „Przewodnik po zmianach w VAT 2024” w unikatowej formule.

Na początku publikacji zamieszczona jest tabela zawierająca wykaz wszystkich zmian przepisów wchodzących w życie 1 stycznia 2024 r. i 1 lipca 2024 r., które związane są z wprowadzeniem obowiązkowego KSeF i zmian w zasadach fakturowania. Każda z tych zmian jest odrębnie omówiona i opatrzona komentarzem eksperta.

W publikacji „VAT 2024. Podatki część 2” znajdziesz odpowiedzi na nurtujące cię pytania, m.in.:

 • jak wystawiać faktury ustrukturyzowane w systemie KSeF,
 • jak wystawić fakturę korygującą do faktury ustrukturowanej,
 • jak rozliczać podatek naliczony z tytułu WNT,
 • w jaki sposób dostarczyć fakturę nabywcy,
 • jak postąpić, gdy jest awaria systemu KSeF,
 • jak dokumentować transakcje zaliczkowe.

Szczególną uwagę zwróciliśmy na praktyczne zaprezentowanie przepisów, w celu łatwego ich odszukania. Przepisy zmienione od 1 stycznia 2024 r. zostały wyróżnione pogrubioną czcionką, zmiany wchodzące w życie w trakcie roku wyróżnione są z podaniem daty ich wejścia w życie.

Sprawdź, co doradzają eksperci, i nie daj się zaskoczyć.

Planowany termin wydawniczy: styczeń 2024
Liczba stron: 300


„Umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2024 r.”

„Umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2024 r.” to poradnik, który szeroko omawia najbardziej popularne cywilnoprawne formy zatrudnienia, w szczególności umowę zlecenia, umowę o dzieło, kontrakt menedżerski, w tym umowy zawierane w ramach działalności gospodarczej.

Główną zaletą publikacji jest kompleksowe ujęcie tej tematyki – w aspekcie prawnym, składkowym, podatkowym i zasiłkowym – oraz jej wzbogacenie o przykłady, tabelaryczne zestawienia i wzory dokumentów. Zawiera ona ponadto rekomendacje w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy zatrudnienia – wraz ze wskazaniem płynących z tego korzyści i zagrożeń. Dzięki temu publikacja jest przydatna dla każdego praktyka, który zajmuje się kwestią zatrudnienia w firmie. 

W poradniku „Umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2024 r.” znajdziesz m.in. odpowiedzi na nurtujące Cię pytania:

 • ile wyniesie kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy,
 • jak ustalić zwolnienie z podatku i składek w odniesieniu do wynagrodzenia kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe na podstawie zlecenia,
 • do jakich odpraw i odszkodowań może mieć prawo zleceniobiorca,
 • jakie są skutki składkowo-podatkowe zawarcia umowy cywilnoprawnej ze wspólnikiem spółki z o.o.

Szczególną uwagę zwróciliśmy na praktyczne omówienie najnowszych zmian przepisów wprowadzonych od 1 stycznia 2024 r..

Sprawdź, co doradzają eksperci, i nie daj się zaskoczyć.

Planowany termin wydawniczy: grudzień 2023
Liczba stron: 180


„Ryczałt ewidencjonowany”

W poradniku „Ryczałt ewidencjonowany” kompleksowo omówiono warunki, jakie należy spełnić, aby w 2024 r. móc korzystać z tej formy opodatkowania i prawidłowo rozliczać się z fiskusem. Główną zaletą publikacji jest praktyczny komentarz wzbogacony o ponad 80 przykładów oraz aktualne orzecznictwo i interpretacje podatkowe.

Od 2024 r. podatnicy będą mogli rozliczać najem prywatny tylko ryczałtem ewidencjonowanym.

Z publikacji „Ryczałt ewidencjonowany” dowiesz się m. in.:

 • jak obliczyć limit przychodów uprawniający do korzystania z ryczałtu,
 • z jakich stawek ryczałtu korzystać,
 • w jakim terminie opłacać ryczałt,
 • jak prowadzić ewidencję podatkową,
 • z jakich ulg i zwolnień podatkowych warto korzystać.

Autor publikacji jest doradcą podatkowym, który na co dzień odpowiada na pytania dotyczące ryczałtu ewidencjonowanego. Na swoim koncie ma liczne artykuły dotyczące tej tematyki.

Sprawdź, co doradzi Ci ekspert, dzięki czemu w 2024 r. unikniesz błędów przy rozliczaniu ryczałtu ewidencjonowanego.

Planowany termin wydawniczy: styczeń 2024
Liczba stron: 80


„PIT-y i ulgi podatkowe 2023”

Zawarte w poradniku „PIT-y i ulgi podatkowe 2023” informacje i wskazówki pomogą prawidłowo sporządzić zeznanie roczne PIT za 2023 r. oraz skorzystać z ulg podatkowych po zmianach.

Główną zaletą publikacji jest praktyczny komentarz wzbogacony o konkretne przykłady liczbowe wraz z wypełnionymi zeznaniami:

 • PIT-28,
 • PIT-36,
 • PIT-36S,
 • PIT-36L,
 • PIT-36LS,
 • PIT-37,
 • PIT-38,
 • PIT-39.

W poradniku „PIT-y i ulgi podatkowe 2023” znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i dowiesz się m.in.:

 • jak bezbłędnie wypełnić zeznanie podatkowe,
 • jak rozliczyć się wspólnie z dzieckiem,
 • jak prawidłowo skorzystać z ulg podatkowych po zmianach,
 • jak rozliczyć dochody z pracy, działalności gospodarczej i najmu.

Do publikacji dołączony jest również program, który pomoże z łatwością sporządzić zeznanie roczne PIT za 2023 r.

Autor publikacji jest doradcą podatkowym, który na co dzień odpowiada na pytania dotyczące podatku dochodowego. Na swoim koncie ma setki artykułów oraz liczne publikacje książkowe na ten temat. 

Sprawdź, co doradzi Ci ekspert, dzięki czemu zeznanie PIT za 2023 r. sporządzisz bezbłędnie.

Planowany termin wydawniczy: luty 2024
Liczba stron: 200


„Ordynacja podatkowa, NIP 2024. Podatki część 3”

Publikacja dedykowana tobie, jeśli na co dzień pracujesz jako doradca podatkowy, pracownik biura rachunkowego, organów administracji skarbowych, działów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa, przedsiębiorca.

To uznana na rynku wydawniczym publikacja, z której dowiesz się, jak zmieniają się przepisy.

Z publikacji „Ordynacja podatkowa, NIP 2024. Podatki część 3” dowiesz się m.in.:

 • jak zmieniają się przepisy od początku i w trakcie roku 2024,
 • kto odpowiada za raportowanie transakcji dokonanych z nierezydentami,
 • jak prawidłowo sporządzić porozumienie inwestycyjne,
 • kiedy z mocy prawa następuje wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu zaległości na raty,
 • komu szef KAS może udostępnić faktury strukturyzowane.

Publikacja zawiera komplet ujednoliconych przepisów podatkowych:

 • Ordynację podatkową,
 • ustawę o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP),
 • wybrane przepisy wykonawcze (rozporządzenia w sprawach podatkowych) obowiązujące w 2024 r., wydane na podstawie przepisów ustaw podatkowych.

W publikacji zamieszczono również przewodniki po zmianach w przepisach Ordynacji podatkowej i ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Pomagają one zrozumieć, na czym polega każda zmiana, a także dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.

Planowany termin wydawniczy: styczeń 2024
Liczba stron: 180


„Samochód w firmie”

„Samochód w firmie” to kompleksowe opracowanie, napisane przystępnym językiem, z którego dowiesz się, jak zgodnie z prawem używać samochodu w swojej firmie i zaoszczędzić pieniądze.

Główną zaletą publikacji jest kompleksowe przedstawienie tematu w ujęciu prawnym, podatkowym i rachunkowym. Dodatkowo jest ona wzbogacona o praktyczne przykłady, tabelaryczne zestawienia i wzory dokumentów, orzeczenia sądów i pisma Ministerstwa Finansów.

„Samochód w firmie” to niezbędne narzędzie dla każdego przedsiębiorcy,  księgowego, biura rachunkowego, doradcy podatkowego.

Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują różne środki transportu, które są dla nich niezbędnym narzędziem pracy. Wydatki związane z ich nabyciem i eksploatacją bywają znaczne i po spełnieniu określonych warunków mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Niezwykle istotne, a także sprawiające przedsiębiorcom wiele trudności są kwestie związane z odliczaniem VAT od pojazdów samochodowych.

Z opracowania „Samochód w firmie” dowiesz się m.in.:

 • jakie są zasady odliczania VAT od pojazdów samochodowych,
 • które wydatki na samochód można zaliczyć do kosztów podatkowych,
 • jak określić wartość samochodu użytkowanego wcześniej w celach prywatnych,
 • jak prawidłowo zgłosić nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu,
 • kiedy i na jakich warunkach możesz udostępnić samochód służbowy pracownikowi, zleceniobiorcy lub Twojemu menedżerowi.

Planowany termin wydawniczy: luty 2024
Liczba stron: 112


„Transakcje zagraniczne w VAT”

Publikacja „Transakcje zagraniczne w VAT” omawia kompleksowo rozliczenie transakcji zagranicznych – takich jak WDT, WNT, eksport import, transakcje łańcuchowe, WSTO oraz wykonywane i nabyte usługi. Znajdziemy w niej także informacje o zasadach korekty i ustalania kursów walut. Szczegółowo są też przedstawione zasady fakturowania tych transakcji w KSeF po wprowadzeniu obowiązkowego KSEF od 1 lipca 2024 r. oraz wprowadzonej kontroli płatności transgranicznych od 2024 r.

W książce „Transakcje zagraniczne w VAT” znajdziesz m.in. odpowiedzi na nurtujące cię pytania:

 • jak prawidłowo fakturować transakcje zagraniczne w KSeF,
 • w jaki sposób dokonać korekty transakcji zagranicznych i ustalić kursy walut,
 • jak rozliczyć transakcje łańcuchowe w VAT,
 • na czym polega kontrola płatności transgranicznych.

Sprawdź, co doradzają eksperci, i nie daj się zaskoczyć.

Planowany termin wydawniczy: marzec 2024
Liczba stron: 90


Webinarium: VAT 2024 + certyfikat gwarantowany

Termin: 11 grudnia 2023, w godz. 10:00-11:00

Już wiadomo, że rok 2024 w podatku VAT upłynie przede wszystkim pod znakiem przygotowania i wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur. Dla większości podatników obowiązkiem stanie się bowiem wystawianie i przyjmowanie faktur ustrukturyzowanych. To rewolucja na miarę wprowadzenia kilka lat temu ewidencji JPK, trzeba się więc do tego dobrze przygotować. Ale to nie jedyny obowiązek. Wiadomo już np. że od początku przyszłego roku wejdzie ewidencja usług płatniczych. O tych oraz innych istotnych zmianach w VAT ekspert opowie Państwu podczas webinarium, na które serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy program spotkania opublikujemy w późniejszym terminie, tak by móc ująć w nim wszystkie bieżące oraz planowane zmiany z zakresie VAT na 2024 r.

Program webinarium już wkrótce.

Prowadzący: Zdzisław Modzelewski

Ekspert INFORAKADEMII, doradca podatkowy, wspólnik praktyki podatkowej GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług, oraz w zakresie postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych związanych z podatkami pośrednimi. Zajmuje się głównie obsługą podmiotów gospodarczych z sektorów: nieruchomości, handel i dystrybucja, turystyka oraz media. Karierę zawodową rozpoczął w 1996 r., nawiązując współpracę z Instytutem Studiów Podatkowych w Warszawie. W latach 1998-2004 pracował dla firm z wielkiej czwórki. Następnie, pracował dla MMR Consulting, gdzie pełnił jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. Od czerwca 2014 r. partner GWW Tax.

Zdzisław Modzelewski to współautor wielu publikacji książkowych, w tym m.in. czterech komentarzy do ustawy o VAT, "Leksykonu Fakturowania", a także wielu publikacji prasowych. Jest również cenionym i uznanym wykładowcą, który w czasie swojej praktyki zawodowej przeprowadził ponad tysiąc szkoleń i wykładów, w których uczestnikami byli zarówno pracownicy służb księgowych, pracownicy aparatu skarbowego, doradcy podatkowi, jak i kadra zarządzająca przedsiębiorstw odpowiedzialna za sprawy podatkowe i finansowe.

Korzyści dla uczestników webinarium:

 • Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań Ekspertowi.
 • Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium.
 • Dzień po webinarium uczestnicy webinarium otrzymają retransmisję szkolenia. Retransmisja dostępna będzie przez 365 dni.
 • Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikaty oraz materiały szkoleniowe przygotowane przez Eksperta.
 • Możliwość sprawdzenia ustawień komputera przed transmisją webinarium.

Retransmisje webinariów INFORAKADEMII wzbogacą zasoby Platformy INFORAKADEMIA. Dlatego jeśli zaplanowany termin webinarium ci nie odpowiada, polecamy zakup abonamentu Platformy INFORAKADEMIA. Znajdziesz na niej, nie tylko retransmisję tego webinarium, lecz także 400 wideoszkoleń oraz 1000 wideoporad z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń, podatków dochodowych, VAT i sektora publicznego. Wśród ostatnio dodanych tematów szkoleń są m.in.: Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy, Odliczanie VAT w praktyce, Nieobecności pracownicze, Zmiany w VAT na 2023 r., Jak chronić klientów biur rachunkowych przed niekorzystnymi zmianami Polskiego Ładu, Praca zdalna w Kodeksie pracy, Nowe prawo pracy.

Szczegóły organizacyjne
Webinarium odbędzie się 9 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 i zakończy się o godz. 11.00. Będzie złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Webinarium przeznaczone jest do oglądania na żywo, tylko w ustalonym terminie.

Osoby, które zakupią webinarium, dzień przed szkoleniem otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się webinarium. Ponowne przypomnienie przyjdzie na ok. 30 min. przed startem transmisji.

W trakcie trwania webinarium jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem webinarium i nie wymagają, konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań Ekspert odpowie na jak największą ich ilość.

Minimalne wymagania sprzętowe
Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).

Sprawdź ustawienia swojego komputera przed transmisją webinarium. Zapraszamy do testowego wirtualnego pokoju INFORAKADEMII >>  

Organizator webinarium: INFORAKADEMIA

Partnerzy webinarium: INFORLEX, Dziennik Gazeta Prawna, Monitor Księgowego, Biuletyn VAT, Poradnik Gazety Prawnej, IFK Platforma Księgowych i Kadrowych, Infor.pl


Szkolenia zgodne z Systemem Zarządzania Jakością spełniającym normę PN-EN ISO 9001:2015-10

Firma zrzeszona w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych
Certyfikat 23/03/2021

https://sklep.infor.pl/pliki/6667.png

Wersje arrow_forward_ios

OPIS PRODUKTU arrow_forward_ios

AUTORZY arrow_forward_ios

AUTORZY

close

Webinarium: VAT 2024 + certyfikat gwarantowany

DOSTAWA arrow_forward_ios

koszt i czas wysyłki

close

Prenumerata czasopism

Po złożeniu zamówienia wysyłka prenumeraty zostanie uruchomiona zgodnie z cyklem wydawniczym i okresem na jaki złożono zamówienie. Koszty wysyłki czasopism pokrywa wydawca.

Publikacje książkowe, wydawnictwa jednorazowe oraz wydania pojedyncze czasopism

Zamówione książki zostaną dostarczone na adres podany w trakcie składania zamówienia. W przypadku książek, których wydawcą jest INFOR, wysyłka zostanie uruchomiona po złożeniu zamówienia. W przypadku książek innych wydawców, wysyłka zostanie uruchomiona po zarejestrowaniu płatności

Całkowity czas dostawy książek jest sumą czasu wysyłki podanego przy produkcie i przewidywanego czasu dostawy przez firmę zewnętrzną podanego w poniższej tabeli (plus czas potrzebny na opłatę zamówienia, w przypadku książek innych wydawców niż INFOR) .

Cennik i czas dostawy na terenie Polski:

Sposób dostawy Przewidywany czas wysyłki Koszt dostawy książek, publikacji jednorazowych oraz wydań pojedynczych czasopism 

Poczta Polska

Płatność przelewem lub kartą

 do 6 dni roboczych  7,90 zł

Poczta Polska

Płatność przy odbiorze

do 6 dni roboczych 12, 90 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 12 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  17 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 9,90 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  9,90 zł 
Jeśli wartość zamówienia publikacji książkowych przekroczy 99 zł, koszt dostawy będzie wynosił 0 zł.

Serwisy internetowe oraz publikacje typu e-book

Zamówione produkty są dostępne bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W celu skorzystania z zamówionej publikacji zaloguj się do naszego sklepu, przejdź do obszaru Twoje Konto, wybierz zamówiony tytuł i kliknij w przycisk wejdź lub pobierz.

UZYSKAJ POMOC arrow_forward_ios

POMOC

close

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy INFOR PL S.A.

Jeżeli mają Państwo jakikolwiek problem, wątpliwości, pytania związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, umieszczoną w nim ofertą produktową, realizacją zamówień czy płatnościami nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

FORMULARZ KONTAKTOWY

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe

Możesz się z nami również skontaktować:

Telefonicznie:
801 626 666
22 761 30 99

Faksem:
(22) 761 30 31

Pocztą elektroniczną:
bok@infor.pl

Poprzez komunikator Gadu Gadu: 5117020

Listownie:
INFOR PL S.A
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
01-066 Warszawa
ul. Burakowska 14

Polecane produkty