KOMPLET Zmiany w przepisach od 1 lipca 2022 r.

KOMPLET Zmiany w przepisach od 1 lipca 2022 r.

Komplet publikacji o zmianach w przepisach podatkowych od 1 lipca 2022 r. wprowadzonych przez Polski Ład 2.0 Na pakiet składa się pięć publikacji prezentujących informację prawną na temat podatków w 2022 r.

pełny opis expand_more

Komplet

KOMPLET Zmiany w przepisach od 1 lipca 2022 r.

95 159,50 zł

Dodaj do koszyka

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

close

Komplet publikacji o zmianach w przepisach podatkowych obowiązujących od 1 lipca 2022  r. wprowadzonych przez Polski Ład 2.0  Na pakiet składa się pięć publikacji prezentujących  informację prawną na temat podatków.

 

PIT – po nowelizacji od 1 lipca 2022 r.

PIT – po nowelizacji od 1 lipca 2022 r.

Kup publikację  

Publikacja zawiera ujednoliconą wersję ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Uwzględnia wszystkie zmiany obowiązujące od 1 lipca 2022 r. , a także późniejsze z 7, 14, lipca oraz  obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. Dodatkowym atutem publikacji jest tematyczny przewodnik po zmianach w przepisach o PIT.

Ujednolicona wersja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zawiera przepisy zarówno obowiązujące od 1 lipca 2022 r, jak i te które wchodzą w życie później tj. od 7 i 14 lipca 2022 oraz od 1 stycznia 2023 r.

Szczególnie ważnym elementem publikacji jest przewodnik po zmianach w wyżej wymienionych przepisach. Dzięki temu przeglądowi można w najbardziej dogodny sposób zapoznać się z katalogiem zmian, zorientować się, na czym polegają, a także zapoznać się z oceną wprowadzanych regulacji i ich prawdopodobnymi skutkami w praktyce.

W od 1 lipca 2022 r. w przepisach o PIT  zaczęły obowiązywać rewolucyjne zmiany, polegające na:

 • wprowadzeniu nowej stawki podatku, skali podatkowej oraz kwota zmniejszająca podatek,
 • likwidacji ulgi dla klasy średniej,
 • rozszerzeniu ulgi dla młodych, ulgi na powrót, PIT-0 dla seniora i PIT-0 dla rodzin 4+r,
 • obniżeniu podatku zryczałtowanego dla „małych zleceń”,
 • przywróceniu wspólnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem,
 • zmianie zasad pobierania zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracowników,
 • umożliwieniu zmiany formy opodatkowania po zakończeniu 2022 r.
 • odliczaniu składki zdrowotnej przez przedsiębiorców,
 • ograniczeniu odliczania strat,
 • ograniczeniu ulgi na zabytki,
 • zmianach stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku.

ATUTY PUBLIKACJI:

Kompleksowość, aktualność, praktycznośćRyczałt – po nowelizacji od 1 lipca 2022 r.

Ryczałt – po nowelizacji od 1 lipca 2022 r.

Kup publikację  

Publikacja zawiera ujednolicone przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wraz z załącznikami i tabelę zmian w ustawie o ryczałcie ewidencjonowanym wprowadzonych od 1 lipca 2022 r. i 1 stycznia 2023 r.

Ryczałt  – po nowelizacji od 1 lipca 2022 r. to kompleksowe opracowanie zawierające tabelaryczne zestawienie zmian w ryczałcie ewidencjonowanym wprowadzonych od 1 lipca 2022 r. i 1 stycznia 2023 r. przepisami Polskiego Ładu 2.0.

Książka zawiera także ujednoliconą wersję ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany wchodzące w życie od 1 lipca 2022 r. zostały w tekście ustawy zaznaczone pogrubioną czcionką. Zmiany wchodzące w życie w późniejszych termiach (od 7 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.) zostały opublikowane w ramkach wraz z zaznaczeniem, kiedy konkretnie wchodzą w życie.

 

PKPiR 2022 po zmianach od 1 lipca 2022 r.

PKPiR 2022 po zmianach od 1 lipca 2022 r.

Kup publikację  

Jest to komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). Poradnik uwzględnia rozwiązania wprowadzone przepisami od 1 lipca 2022 r. Można się z niego dowiedzieć, jak rozliczać w PKPiR przychody z różnych tytułów i jak je korygować oraz jak rozliczać koszty, w tym koszty podróży służbowych, odpisy amortyzacyjne, koszty działalności badawczo-rozwojowej. Ponadto w publikacji wyjaśniono, jak zamknąć podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Publikacja jest aktualnym i kompleksowym poradnikiem, w którym wyjaśniono zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Na przykładach omówiono w niej m.in.:

 • prowadzenie PKPiR przez przedsiębiorców oraz osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, a także przez rolników,
 • PKPiR w okresie zawieszenia działalności gospodarczej,
 • rozliczanie w PKPiR dofinansowań,
 • rozliczanie przychodów w PKPiR (m.in. rozliczenie otrzymanych zaliczek, zasady dokonywania korekty przychodów),
 • rozliczanie kosztów w PKPiR (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowych, odpisów amortyzacyjnych, w tym odpisów amortyzacyjnych od używanych środków trwałych po zmianach przepisów, zasady dokonywania korekty kosztów, dowody księgowe rozliczające koszty),
 • wprowadzenie prywatnego majątku do firmy po zmianach,
 • nowe zasady rozliczania sprzedaży samochodu poleasingowego,
 • ewidencję sprzedaży kasowej,
 • zamknięcie księgi,
 • ulgę na złe długi, z uwzględnieniem przepisów wprowadzonych w czasie epidemii COVID-19.

Poradnik zawiera również rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

UWAGA – aktualizacja!

9 grudnia 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2349) wprowadzającą zmiany do Polskiego Ładu. Zmiany te nie mogły zostać uwzględnione w publikacji PKPiR 2022 z uwagi na jej wcześniejszy termin oddania do druku.

W wyniku wprowadzonych zmian zagadnienia opisane w:

 • pkt 2.2.3. Płatność konsumencka oraz
 • pkt 3.8. Transakcje powyżej 8000 zł wyłączone z kosztów

– nie wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. (tak jak pierwotnie zakładały przepisy Polskiego Ładu), ale dopiero 1 stycznia 2023 r.

Szczegółowa informacja o zmianach do pobrania tutaj.

Publikacja wzbogacona o suplement opisujący zmiany przepisów dotyczących prowadzenie podatkowej księgi przychodów i przychodów, które weszły w życie 1 lipca 2022 r. 

ATUTY PUBLIKACJI:

Jedyne na rynku, aktualne na 2022 r. kompleksowe omówienie zasad prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – z przykładami liczbowymi i ewidencją w PKPiR.Ryczałt ewidencjonowany ze zmianami od1 lipca 2022 r.

Ryczałt ewidencjonowany ze zmianami od 1 lipca 2022 r.

Kup publikację  

Kompleksowe opracowanie przedstawiające warunki, jakie należy spełnić, by skorzystać z tej formy opodatkowania i rozliczać się z fiskusem. Opisane zagadnienia zostały zilustrowane przykładami oraz interpretacjami organów podatkowych. Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany przepisów obowiązujących od 1 lipca 2022 r.

Ryczałt jest atrakcyjną formą opodatkowania stosowaną przez podatników prowadzących działalność (osiągających dochody) w mniejszych rozmiarach. Poradnik w jasny i przejrzysty sposób opisuje sytuacje oraz warunki, jakie trzeba spełnić, aby móc wybrać opodatkowanie w tej formie. Wskazuje również, kto nie może z niego skorzystać, ponieważ dla pewnych podmiotów wybór opodatkowania w tej formie jest niedopuszczalny.

Publikacja pomaga w podjęciu decyzji, czy ryczałt ewidencjonowany jest właściwą i optymalną formą opodatkowania. Warto to rozważyć, zwłaszcza że ustawodawca po raz kolejny obniżył dla niektórych rodzajów działalności stawki ryczałtu, zaś limit rocznych przychodów uprawniający do opodatkowania zryczałtowanego wynosi obecnie 2 mln euro.

W opracowaniu zamieszczono informacje o wysokości obciążeń podatkowych – stawek, według jakich opodatkowane są poszczególne rodzaje działalności gospodarczej. Ponadto są w nim wyjaśnienia dotyczące likwidacji możliwości odliczania składki zdrowotnej, sposobu stosowania ulgi na złe długi oraz rozliczeń związanych z COVID -19.

Tekst poradnika został uzupełniony przykładami oraz aktualnym orzecznictwem i interpretacjami podatkowymi.

W publikacji – w suplemencie do niej - zostały uwzględnione przepisy obowiązujące od 7 lipca 2022 r., w którym wskazano wiele nowych  rozwiązań mających  lub mogących mieć zastosowane przez podatników w stosunku do przychodów osiągniętych w 2022 roku.

ATUTY PUBLIKACJI:

Atutami publikacji są: przystępny język, duża liczba przykładów, aktualność, kompleksowość opracowania.

 

Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne po zmianach od 1 lipca 2022 r.

Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne po zmianach od 1 lipca 2022 r.

Kup publikację  

Od 1 stycznia 2022 r. wzrosła minimalna stawka za godzinę wykonywania umowy cywilnoprawnej, a także minimalne wynagrodzenie za pracę, które ma wpływ na oskładkowanie umów zlecenia. Publikacja zawiera suplement, w którym wskazano konsekwencje zmian wprowadzonych Polskim Ładem 2.0.

Od 1 stycznia 2022 r. do kwoty 19,70 zł brutto wzrosła minimalna stawka za godzinę wykonywania umowy cywilnoprawnej a także do 3010 zł brutto minimalne wynagrodzenie za pracę, które ma wpływ na oskładkowanie kolejnych zawartych umów zlecenia.  W wyniku zmiany przepisów uproszczono zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu przez płatników składek (m.in. przedsiębiorców). Polski Ład wprowadził możliwość niepobierania podatku od dochodów z umów cywilnoprawnych, likwidując jednocześnie odliczenie części składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku w przypadku przychodów, od których podatek należy obliczyć i pobrać. Ponadto wprowadzono nowe preferencje podatkowe dla osób przenoszących się do Polski, wychowujących co najmniej czworo dzieci i aktywnych zawodowo emerytów.

Poradniczy charakter publikacji sprawia, że Czytelnik otrzymuje gotowe rozwiązania dotyczące najbardziej popularnych form zatrudnienia cywilnoprawnego i wskazówki, jaki rodzaj umowy wybrać oraz jakim rozliczeniom podlega należne z tego tytułu wynagrodzenie. W publikacji zostały również omówione zasady nabywania prawa do świadczeń przez przedsiębiorców i zleceniobiorców, w tym rewolucyjne zmiany, które obowiązują od 1 stycznia 2022 r. i dotyczą ustalania wysokości zasiłków oraz okresu ich pobierania.

Publikacja zawiera suplement, w którym wskazano konsekwencje zmian wprowadzonych Polskim Ładem 2.0, zarówno od 1 lipca 2022 r, jak i pod 1 stycznia 2023 r.

Wersje arrow_forward_ios

OPIS PRODUKTU arrow_forward_ios

DOSTAWA arrow_forward_ios

koszt i czas dostawy

close

Prenumerata czasopism

Po złożeniu zamówienia wysyłka prenumeraty zostanie uruchomiona zgodnie z cyklem wydawniczym i okresem na jaki złożono zamówienie. Koszty wysyłki czasopism pokrywa wydawca.

Publikacje książkowe, wydawnictwa jednorazowe oraz wydania pojedyncze czasopism

Zamówione książki zostaną dostarczone na adres podany w trakcie składania zamówienia. W przypadku książek, których wydawcą jest INFOR, wysyłka zostanie uruchomiona po złożeniu zamówienia. W przypadku książek innych wydawców, wysyłka zostanie uruchomiona po zarejestrowaniu płatności

Całkowity czas dostawy książek jest sumą czasu wysyłki podanego przy produkcie i przewidywanego czasu dostawy przez firmę zewnętrzną podanego w poniższej tabeli (plus czas potrzebny na opłatę zamówienia, w przypadku książek innych wydawców niż INFOR) .

Cennik i czas dostawy na terenie Polski:

Sposób dostawy Przewidywany czas dostawy Koszt dostawy książek, publikacji jednorazowych oraz wydań pojedynczych czasopism 

Poczta Polska

Płatność przelewem lub kartą

 do 6 dni roboczych  7,90 zł

Poczta Polska

Płatność przy odbiorze

do 6 dni roboczych 12, 90 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 12 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  17 zł 
Jeśli wartość zamówienia publikacji książkowych przekroczy 99 zł, koszt dostawy będzie wynosił 0 zł.

Serwisy internetowe oraz publikacje typu e-book

Zamówione produkty są dostępne bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W celu skorzystania z zamówionej publikacji zaloguj się do naszego sklepu, przejdź do obszaru Twoje Konto, wybierz zamówiony tytuł i kliknij w przycisk wejdź lub pobierz.

UZYSKAJ POMOC arrow_forward_ios

POMOC

close

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy INFOR PL S.A.

Jeżeli mają Państwo jakikolwiek problem, wątpliwości, pytania związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, umieszczoną w nim ofertą produktową, realizacją zamówień czy płatnościami nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

FORMULARZ KONTAKTOWY

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe

Możesz się z nami również skontaktować:

Telefonicznie:
801 626 666
22 761 30 99

Faksem:
(22) 761 30 31

Pocztą elektroniczną:
bok@infor.pl

Poprzez komunikator Gadu Gadu: 5117020

Listownie:
INFOR PL S.A
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
01-042 Warszawa
ul. Okopowa 58/72