Pakiet Kadrowy: Wynagrodzenia 2023, Czas pracy 2023, Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, Uprawnienia rodziców w pracy

Pakiet Kadrowy: Wynagrodzenia 2023, Czas pracy 2023, Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, Uprawnienia rodziców w pracy

Pakiet Kadrowy: Wynagrodzenia 2023, Czas pracy 2023, Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, Uprawnienia rodziców w pracy to aktualne poradniki niezbędne w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac oraz kadrowym i pracownikom działów HR. W czterech publikacjach szczegółowo wyjaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za prace, rozliczaniem czasu pracy oraz zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, a także uprawnieniami pracujących rodziców. Seria uwzględnia najnowsze zmiany w prawie pracy obowiązujące w 2023 r.

pełny opis expand_more

Komplet

Pakiet Kadrowy: Wynagrodzenia 2023, Czas pracy 2023, Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, Uprawnienia rodziców w pracy

239

Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 239 zł

Dodaj do koszyka

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

close

Wynagrodzenia 2023. Rozliczanie płac w praktyce

W książce szczegółowo wyjaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za pracę. Uwzględniono przy tym najnowsze zmiany w przepisach obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. Po raz pierwszy płaca minimalna wzrośnie w 2023 r. dwukrotnie. Zmienią się też formularz PIT-2 i zasady jego stosowania. W poradniku przedstawiono także zasady dokonywania potrąceń oraz sporządzania listy płac – zarówno dla pracowników, jak i zleceniobiorców, zgodnie z najnowszymi zmianami w tym zakresie.

Służby kadrowe od 1 stycznia 2023 r. zmierzą się z kolejną rewolucją w przepisach dotyczących kalkulowania wynagrodzeń. Tym razem skala podatkowa pozostaje bez zmian, zmienia się jednak sposób odliczania kwoty zmniejszającej podatek. Po raz pierwszy z tej kwoty mogą skorzystać zleceniobiorcy, jeżeli złożą u zleceniodawcy PIT-2. Podatnicy od 2023 r. mogą złożyć ten formularz u trzech pracodawców (zleceniodawców). Dwukrotnie zmienia się też w 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę, a to oznacza, że dodatkowe składniki, których wysokość uzależniona jest od tego wynagrodzenia, także obowiązują w różnych wysokościach od 1 stycznia 2023 r. i od 1 lipca 2023 r.

W poradniku w praktyczny sposób wyjaśniono, jak obliczać wynagrodzenie za pracę oraz ustalać wysokość wszelkiego rodzaju dodatków, odpraw i odszkodowań. Omówiono też kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za nadgodziny oraz za okresy nieobecności, m.in. z powodu urlopu wypoczynkowego, zwolnień okolicznościowych, niezdolności do pracy z powodu choroby i macierzyństwa. Przedstawione są także zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę oraz sporządzanie listy płac w różnych konfiguracjach – zarówno dla pracowników, jak i zleceniobiorców – z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.

Autor

Izabela Nowacka – ekonomistka, od wielu lat zajmuje się tematyką wynagrodzeń i rozliczaniem płac.

Wynagrodzenia 2023. Rozliczanie płac w praktyce – atuty publikacji

Aktualne i praktyczne opracowanie pomocne w rozstrzyganiu wątpliwości związanych z ustalaniem wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracowniczych po zmianach wprowadzonych od 1 stycznia 2023 r. Zawiera przykładowe wzory list płac zarówno dla pracownika, jak i osoby niebędącej pracownikiem.

To przystępne i wyczerpujące opracowanie jest wsparciem dla osób zajmujących się rozliczeniami płacowymi – kadrowych i księgowych. Zainteresuje też pracodawców, dyrektorów działów HR, pozostałych kierowników wyższego szczebla oraz biura rachunkowe, które prowadzą obsługę w tym zakresie.

Czas pracy 2023. Planowanie, rozliczanie i ewidencja. 75 praktycznych przykładów

Publikacja ułatwi pracodawcom planowanie pracy i ustalanie rozkładów czasu pracy na 2023 r. Zawiera komplet informacji o rozliczaniu czasu pracy w 2023 r., w tym przykładowe harmonogramy czasu pracy. Szczegółowo omawia najnowsze zmiany w przepisach, a także utrzymane w mocy rozwiązania dotyczące czasu pracy pracowników infrastruktury krytycznej. Najtrudniejsze zagadnienia zostały zilustrowane przykładach. Całość jest wzbogacona orzecznictwem z zakresu czasu pracy.

Organizacja, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników należą do podstawowych obowiązków pracodawców. Aby prawidłowo się z nich wywiązać, nie wystarczy praktyka w stosowaniu zasad wynikających z Kodeksu pracy. Pracodawcy muszą także wykazać się znajomością zasad zawartych w innych regulacjach. Wynikają one m.in. z pakietu pomocowego dla firm, które poniosły straty w związku z epidemią COVID-19, szczególnych przepisów dla pracowników infrastruktury krytycznej oraz przepisów o ograniczaniu handlu w niedziele, święta i niektóre inne dni.

Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że całkowity wymiar czasu pracy w każdym roku kalendarzowym jest inny, a niektóre ze świąt wpływające na jego wymiar mają charakter ruchomy.

Poradnik zawiera komplet informacji dotyczących rozliczania czasu pracy w 2023 r. Można się z niego m.in. dowiedzieć:

 • ile wynosi wymiar czasu pracy w 2023 r.,
 • którym pracownikom trzeba wyznaczyć dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę w 2023 r.,
 • ile wyniosą dodatki za pracę w nocy w 2023 r.,
 • jak planować pracę w poszczególnych systemach czasu pracy,
 • jak rozliczać pracę w godzinach nadliczbowych,
 • jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy.

W książce są przykładowe harmonogramy czasu pracy. Najtrudniejsze zagadnienia zostały przedstawione na przykładach. Całość jest wzbogacona orzecznictwem z zakresu czasu pracy.

To przystępne i wyczerpujące opracowanie jest wsparciem dla pracowników działów kadr. Zainteresuje też pracodawców oraz specjalistyczne firmy, które prowadzą obsługę innych podmiotów w zakresie rozliczania czasu pracy.

Czas pracy 2023. Planowanie, rozliczanie i ewidencja. 75 praktycznych przykładów – atuty publikacji

Pracodawcy organizujący i rozliczający czas pracy znajdą w poradniku informacje na temat:

 • okresów wliczanych i niewliczanych do czasu pracy (takich jak szkolenia, przerwy, badania lekarskie, przestój, dyżur, dojazd do pracy),
 • norm czasu pracy,
 • ustalania wymiaru czasu pracy (w tym zatrudnienia na część etatu, dni wolnych, ograniczeń w handlu),
 • okresów odpoczynku dobowego, tygodniowego i nadgodzin,
 • systemów czasu pracy (w tym systemu zadaniowego i pracy weekendowej),
 • rozkładu czasu pracy,
 • okresów rozliczeniowych czasu pracy,
 • sporządzania harmonogramów czasu pracy,
 • rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych,
 • czasu pracy kadry kierowniczej,
 • ewidencji czasu pracy,
 • szczególnych rozwiązań wprowadzonych w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19.

Omówienie zostało uzupełnione wzorami dokumentów oraz zilustrowane 79 praktycznymi przykładami.

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2023

Opracowanie przedstawia krok po kroku zasady zatrudniania pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę w 2023 r. Uwzględnia duże nowelizacje Kodeksu pracy, które wprowadzają nowe obowiązki informacyjne, możliwość pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników, a ponadto zaostrzają procedurę rozwiązania umów na czas określony i modyfikują zasady ochrony przed zwolnieniem. Książka zawiera przykłady, wzory dokumentów oraz zestawienia tabelaryczne.

Książka jest kompleksowym opracowaniem, które przedstawia krok po kroku zasady zatrudniania pracowników oraz rozwiązywania umów o pracę. Uwzględnia liczne zmiany wchodzące w życie w 2023 r. w wyniku dużych nowelizacji prawa pracy.

W publikacji wyjaśniono m.in. nowe zasady obowiązujące przy zatrudnieniu pracownika na okres próbny. Czytelnicy zapoznają się też z nowymi obowiązkami informacyjnymi, jakie nałożono na pracodawców. Omówione są również zaostrzone procedury rozwiązywania umów o pracę na czas określony, a także zmodyfikowane zasady ochrony pracowników przez zwolnieniem. W publikacji uwzględniono wprowadzone do Kodeksu pracy możliwości zatrudniania pracowników w trybie pracy zdalnej, a także nowe zasady dotyczące kontroli trzeźwości pracownika, które rodzą obowiązki po stronie pracodawcy już na etapie zatrudniania.

Książka zawiera przystępne wskazówki, dzięki którym Czytelnik dowie się m.in.:

 • jakich danych można wymagać od kandydata do pracy, a jakich od pracownika,
 • co powinien zawierać kwestionariusz osobowy,
 • jak sporządzić umowę o pracę,
 • jaki rodzaj umowy o pracę dla pracownika wybrać,
 • jaką dokumentację pracodawca powinien przygotować przy zatrudnieniu,
 • jak uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę,
 • co powinno zawierać porozumienie stron dotyczące rozwiązania stosunku pracy,
 • w jakich przypadkach pracownicy podlegają ochronie przed zwolnieniem z pracy,
 • kiedy można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia.

W publikacji uwzględnione są także wprowadzane w 2023 r. zmiany w rozporządzeniach będących aktami wykonawczymi do Kodeksu pracy – w zakresie, w jakim mają wpływ na proces zatrudnienia i zwolnienia pracownika.

Książka zawiera liczne przykłady, zestawienia tabelaryczne i wzory dokumentów. Jest niezbędnym narzędziem przydatnym w pracy każdego specjalisty ds. kadr, jak również osoby zajmującej się miękkimi aspektami HR, w szczególności procesami rekrutacji i optymalizacji zatrudnienia.

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2023 – atuty publikacji

Publikacja w przystępny i praktyczny sposób wyjaśnia zagadnienia dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o pracę w zmieniającej się dynamicznie rzeczywiści prawnej w obszarze HR.

Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2023. 85 praktycznych przykładów

Książka w przejrzysty sposób przedstawia uprawnienia, z jakich mogą korzystać rodzice oraz inni członkowie rodziny w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem. Kompleksowo opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów po ostatnich zmianach w tym zakresie. Publikacja uwzględnia ostatnią nowelizację Kodeksu Pracy wdrażającą dyrektywy „work-life balance”.

Poradnik przystępnie przedstawia uprawnienia, z jakich mogą korzystać zarówno rodzice, jak i inni członkowie najbliższej rodziny w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem. Kompleksowo omówiono w nim zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów.

Od 1 lutego 2023 r. zmieniły się zasady przyznawania urlopów związanych z rodzicielstwem dla rodziców adopcyjnych. Natomiast ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła korzystne zmiany m.in. w urlopach rodzicielskich, ojcowskich oraz zasiłkach macierzyńskich. Wprowadzony został także nowy rodzaj urlopu – urlop opiekuńczy. Nowelizacja objęła także przepisy dotyczące ochrony rodziców przed rozwiązaniem umowy o pracę. W publikacja uwzględniono wszystkie zmiany w tym zakresie. Ponadto opisano, w jakich okolicznościach rodzice dziecka bądź inni członkowie rodziny mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego. Omówiono również inne uprawnienia związane z rodzicielstwem (np. zwolnienie od pracy na mocy art. 188 Kodeksu pracy).

Publikacja nie tylko przedstawia zasady korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich, lecz także wskazuje na obowiązki, jakie w tym zakresie mają pracodawcy. Można się z niej m.in. dowiedzieć:

 • kiedy ojciec dziecka ma prawo do urlopu macierzyńskiego,
 • jak udzielać pracownikom urlopu rodzicielskiego,
 • w jakim terminie można skorzystać z urlopu ojcowskiego,
 • jakie uprawnienia rodzicielskie przysługują innym niż rodzice dziecka członkom rodziny,
 • jak udzielać pracownikom zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem do 14 lat,
 • kiedy rodzice dziecka mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego,
 • jaka ochrona przed zwolnieniem z pracy przysługuje rodzicom w trakcie urlopów związanych z rodzicielstwem.

Książka zawiera liczne przykłady, zestawienia tabelaryczne i wzory dokumentów.

To przystępne i wyczerpujące opracowanie pomoże w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac, kadrowym i księgowym. Zainteresuje też pracodawców oraz biura rachunkowe, które prowadzą obsługę w tym zakresie.

Ułatwi również rodzicom podjąć właściwą decyzję i wybrać najkorzystniejszy dla siebie wariant uprawnień, z jakich chcą skorzystać.

OPIS PRODUKTU arrow_forward_ios

AUTORZY arrow_forward_ios

AUTORZY

close

Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2023

DOSTAWA arrow_forward_ios

koszt i czas wysyłki

close

Prenumerata czasopism

Po złożeniu zamówienia wysyłka prenumeraty zostanie uruchomiona zgodnie z cyklem wydawniczym i okresem na jaki złożono zamówienie. Koszty wysyłki czasopism pokrywa wydawca.

Publikacje książkowe, wydawnictwa jednorazowe oraz wydania pojedyncze czasopism

Zamówione książki zostaną dostarczone na adres podany w trakcie składania zamówienia. W przypadku książek, których wydawcą jest INFOR, wysyłka zostanie uruchomiona po złożeniu zamówienia. W przypadku książek innych wydawców, wysyłka zostanie uruchomiona po zarejestrowaniu płatności

Całkowity czas dostawy książek jest sumą czasu wysyłki podanego przy produkcie i przewidywanego czasu dostawy przez firmę zewnętrzną podanego w poniższej tabeli (plus czas potrzebny na opłatę zamówienia, w przypadku książek innych wydawców niż INFOR) .

Cennik i czas dostawy na terenie Polski:

Sposób dostawy Przewidywany czas wysyłki Koszt dostawy książek, publikacji jednorazowych oraz wydań pojedynczych czasopism 

Poczta Polska

Płatność przelewem lub kartą

 do 6 dni roboczych  7,90 zł

Poczta Polska

Płatność przy odbiorze

do 6 dni roboczych 12, 90 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 12 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  17 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 9,90 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  9,90 zł 
Jeśli wartość zamówienia publikacji książkowych przekroczy 99 zł, koszt dostawy będzie wynosił 0 zł.

Serwisy internetowe oraz publikacje typu e-book

Zamówione produkty są dostępne bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W celu skorzystania z zamówionej publikacji zaloguj się do naszego sklepu, przejdź do obszaru Twoje Konto, wybierz zamówiony tytuł i kliknij w przycisk wejdź lub pobierz.

UZYSKAJ POMOC arrow_forward_ios

POMOC

close

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy INFOR PL S.A.

Jeżeli mają Państwo jakikolwiek problem, wątpliwości, pytania związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, umieszczoną w nim ofertą produktową, realizacją zamówień czy płatnościami nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

FORMULARZ KONTAKTOWY

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe

Możesz się z nami również skontaktować:

Telefonicznie:
801 626 666
22 761 30 99

Faksem:
(22) 761 30 31

Pocztą elektroniczną:
bok@infor.pl

Poprzez komunikator Gadu Gadu: 5117020

Listownie:
INFOR PL S.A
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
01-066 Warszawa
ul. Burakowska 14

Polecane produkty