Szkolenie: Prawo pracy na sali sądowej - symulacja rozpraw sądowych - edycja 3

Szkolenie: Prawo pracy na sali sądowej - symulacja rozpraw sądowych - edycja 3

Termin: 18 czerwca 2024, godz. 8:30-15:40

„Prawo pracy na sali sądowej - symulacja rozpraw sądowych” to kolejna edycja interaktywnej konferencji warsztatowej, podczas której odbędą się cztery symulacje rozpraw sądowych. W trakcie każdej symulacji przedstawiona będzie zaaranżowana sala sądowa, na której znajdzie się sędzia rozstrzygający spór, ale również przedstawiciele pracownika i pracodawcy starających się udowodnić swoją rację w sporze. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne w ...

pełny opis expand_more

776 970 zł

local_shipping Szkolenie

Dodaj do koszyka

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

close

Prawo pracy na sali sądowej – symulacja rozpraw sądowych – edycja 3 – konferencja stacjonarna

Rosnąca liczba zmian w przepisach prawa pracy, ale również rosnąca świadomość praw pracowników powodują, że wiele sporów pracowników z pracodawcami ma swój finał na sali sądowej. Bezwzględnie zatem należy znać doskonale przepisy prawa pracy, ale również mieć świadomość jak taka rozprawa wygląda, jak się do niej przygotować oraz czego oczekiwać od prawnika reprezentującego daną stronę.

Każda z czterech rozpraw będzie trwać 80 minut: 40 minut to symulacja rozprawy sądowej, a kolejne 40 minut to część warsztatowa oparta o wspólne dyskusje, zadania grupowe, których celem będzie nie tylko omówienie wyroku wydanego w sprawie, ale również poszukiwanie środków zapobiegawczych, które umożliwiają rozwiązanie sporu bez udziału sądu lub całkowitemu zapobieganiu powstałej sytuacji!

Jest to zupełnie nowa formuła szkoleniowa – każdy problem będzie prawdziwym przypadkiem, który może przydarzyć się w każdej organizacji. Uczestnicy szkolenia będą mogli „na żywym organizmie” doświadczyć prawdziwych sytuacji związanych z błędami w zakresie przestrzegania Prawa pracy!

Prawo pracy na sali sądowej – symulacja rozpraw sądowych – dlaczego warto do nas dołączyć?

 • Udział w unikalnej formule symulacji rozpraw sądowych
 • Możliwość aktywnego udziału podczas dyskusji i prac grupowych
 • Możliwość udziału w wybranej symulacji rozprawy sądowej w charakterze przedstawiciela pracodawcy lub pracownika
 • Zdobycie praktycznych umiejętności i aktualnej wiedzy na najwyższym poziomie
 • Bezpośrednie spotkanie z praktykami i możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń

Poznaj opinie uczestników poprzednich edycji!
Uczestnicy dwóch poprzednich edycji ocenili konferencję na 5,9 w skali 1-6.

 • Bardzo inspirujące, ciekawe, wciągające, angażujące. Dziękuję bardzo.
 • Świetni prowadzący i formuła zajęć. Jedna z najlepszych konferencji.
 • Rewelacja, więcej prosimy!
 • Bardzo ciekawa, angażująca formuła poprzez analizę akt i rozwiązywanie ich na świetnie zaimprowizowanej Sali sądowej
 • Naprawdę rewelacyjna formuła.
 • Przykłady tematów trafne – zaskakujące wyroki w sprawach. Formuła symulacji rozpraw sądowych jest dla mnie nowa. Oceniam ją bardzo wysoko.
 • Bardzo cenna dyskusja, bardzo ciekawa formuła.

Prawo pracy na sali sądowej – symulacja rozpraw sądowych – edycja 3 – agenda

8.30-9.00 Rejestracja uczestników

9.00-9.10 Rozpoczęcie i wprowadzenie w formułę spotkania

Prowadzenie: Wojciech Zając, Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy, Partner w SDZLEGAL SCHINDHELM

9.10-10.30 SYMULACJA 1

Temat: Mobbing i molestowanie

 • Sędzia: Mec. Martyna Dziedzic
 • Pełnomocnik pracownika: Mec. Anna Berger
 • Pełnomocnik pracodawcy: Mec. Irmina Dąbkowska-Kołodziejczyk

Opis:

Podczas tej rozprawy uczestnicy poznają definicję obu pojęć, tj. mobbingu i molestowania. Zostaną również omówione przesłanki dochodzenia tych roszczeń w sądzie i wskazany zostanie rozkład ciężaru dowodu. Zmierzymy się również z ustaleniem wysokości roszczeń, jakie pracownik zarzucający pracodawcy działania noszące znamiona mobbingu może skutecznie dochodzić w sądzie. Pokażemy także jak ważny jest proces dowodowy w kontekście dowodu ze świadków w tego typu sprawach. 

Omówimy również podstawy odpowiedzialności pracodawcy w takich wypadkach i to w jaki sposób skutecznie przeciwdziałać niepożądanym zrachowaniom w miejscu pracy, w tym jak prowadzić wewnętrzne postępowanie antymobbingowe.

10.30-10.50 Przerwa na kawę

10.50-12.10 SYMULACJA 2

Temat: Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym

 • Sędzia: Mec. Martyna Dziedzic
 • Pełnomocnik pracownika: Mec. Irmina Dąbkowska- Kołodziejczyk
 • Pełnomocnik pracodawcy: Mec. Katarzyna Gospodarowicz

Opis:

W czasie tej sprawy uczestnicy będą świadkami potencjalnego procesu odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Wspólnie przesłuchamy również strony postępowania, tj. pracodawcę i pracownika. Na podstawie dowodów zgromadzonych w aktach sprawy i przeprowadzonego przesłuchania zostanie wydany werdykt. Ponadto uczestnicy poznają przesłanki rozwiązania umowy w tym trybie. Prowadzący wskażą na najczęściej popełniane błędy przez pracodawców przy sporządzaniu i wręczaniu dyscyplinarek. Ponadto zostaną omówione najciekawsze sprawy pojawiające się na wokandzie polskich sądów w tego typu sprawach.

12.10-12.40 Przerwa na obiad

12.40-14.00 SYMULACJA 3

Temat: Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem

 • Sędzia: Mec. Martyna Dziedzic
 • Pełnomocnik pracownika: Mec. Anna Berger
 • Pełnomocnik pracodawcy: Mec. Katarzyna Gospodarowicz

Opis:

W czasie tej sprawy przyjrzymy się temu, jak wygląda typowy proces dotyczący odwołania od wypowiedzenia. Zostanie omówiona również rola działów personalnych w przygotowaniu do tego typu spraw. Omówione zostaną najczęściej występujące w praktyce przyczyny wypowiadania umów o pracę, jak i błędy, jakie popełniają pracodawcy. Wskazane zostaną istotne zasady wypowiadania umów o pracę, które w przyszłości pozwolą pracodawcom zminimalizować ryzyko przegranych w sądzie.

14.00-14.20 Przerwa na kawę

14.20-15.40 SYMULACJA 4

Temat: Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

 • Sędzia Mec. Martyna Dziedzic
 • Pełnomocnik pracownika: Mec. Katarzyna Gospodarowicz
 • Pełnomocnik pracodawcy: Mec. Irmina Dąbkowska- Kołodziejczyk

Opis:

Każdy pracodawca, który miał proces związany z wypadkiem przy pracy wie, jak takie sprawy są czasochłonne i kosztowne. Z tego względu przyjrzymy się klasycznemu postępowaniu sądowemu o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Wskażemy na przesłanki odpowiedzialności pracodawcy i skupimy się na tym, jak można ograniczyć ryzyko takich spraw czy wypłaty odszkodowania w przyszłości. W końcu wspólnie omówimy, jak powinien wyglądać prawidłowo sporządzony protokół powypadkowy.

15.40 Zakończenie konferencji

Prawo pracy na sali sądowej – symulacja rozpraw sądowych – edycja 3 – eksperci

Anna Berger

Adwokat, Associate w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm

Anna Berger współpracuje z kancelarią SDZLEGAL Schindhelm od listopada 2021 r. Wpisana na listę adwokatów w 2023 r. Doświadczenie zdobywała w kancelariach specjalizujących się w obsłudze przedsiębiorców, a także w międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej, gdzie zarządzała pracą zespołów i koordynowała projekty. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, jest także absolwentką studiów licencjackich o kierunku stosunki międzynarodowe oraz studiów licencjackich o kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Wrocławskim. Podczas studiów udzielała porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, reprezentowała także Polskę w rundzie półfinałowej konkursu prawa międzynarodowego Telders International Law Moot Court w Hadze. Stypendystka programu Erasmus. Odbyła kurs prawa brytyjskiego organizowany przez British Law Centre z siedzibą w Cambridge (Cambridge University’s Law Faculty). Autorka publikacji z zakresu tematyki prawa pracy.

Irmina Dąbkowska-Kołodziejczyk

Adwokat w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm

Irmina Dąbkowska- Kołodziejczyk doradza polskim i zagranicznym podmiotom w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zapewnia wsparcie klientom w ich bieżącej działalności przygotowując opinie prawne oraz niezbędną dokumentację prawa pracy, w tym umowy o pracę jak również akty wewnątrzzakładowe. Reprezentuje pracodawców lub pracowników w postępowaniach sądowych, w tym mediacyjnych oraz pozasądowych negocjacjach. Prowadzi postępowania przed sądami wszystkich instancji w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, mobbing czy z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Pomaga przedsiębiorcom w procesach transferu pracowników oraz indywidualnych i grupowych zwolnień pracowniczych.

Martyna Dziedzic

Adwokat w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm

Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy i współpracuje w tym zakresie z Rzeczpospolitą. W zakresie prawa pracy doradza głównie przedsiębiorstwom z udziałem kapitału zagranicznego. Zastępuje także swoich Klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy oraz wspiera Klientów w sprawach z zakresu BHP.

Katarzyna Gospodarowicz

Radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm

Katarzyna Gospodarowicz doradza spółkom polskim i zagranicznym w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w ujęciu krajowym i międzynarodowym, w tym europejskim. Celem doradztwa jest zapewniające nie tylko pełnego bezpieczeństwa prawnego, ale także osiągnięcie zamierzonych przez klientów celów biznesowych. Katarzyna Gospodarowicz reprezentuje również klientów na sali sądowej od kilkunastu lat, w tym w specjalizuje się w sprawach o mobbing i odszkodowaniach z tytułu wypadków przy pracy. Ponadto, Katarzyna Gospodarowicz jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa pracy, jak również prowadzi szkolenia z zakresu spraw pracowniczych adresowane, w zależności od potrzeb, do pracowników różnego szczebla oraz pracodawców.

Wojciech Zając

Radca prawny, Partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm

Wojciech Zając pracuje jako radca prawny od 2002 roku. Doradza spółkom krajowym i zagranicznym w zakresie prawa pracy i prawa autorskiego oraz kieruje pracami działów prawa pracy i prawa autorskiego w SDZLEGAL SCHINDHELM. W ramach swojej specjalizacji z zakresu prawa pracy Wojciech Zając zajmuje się przygotowywaniem regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Wojciech Zając zajmuje się również przygotowywaniem projektów umów o pracę, umów zawieranych z członkami zarządu oraz menadżerami, umów o zakazie konkurencji oraz przygotowywaniem innych dokumentów z zakresu prawa pracy. Wojciech Zając doradza również w zakresie delegowania pracowników oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Wspiera klientów w toku postępowań administracyjnych dotyczących naruszeń prawa pracy oraz w kwestiach związanych z odpowiedzialnością na gruncie prawa pracy. Wojciech Zając doradza w zakresie rozwiązywania umów o pracę, zwolnień grupowych i restrukturyzacji zatrudnienia oraz rozwiązywania problemów z zakresu prawa pracy związanych z procesami M&A, podziałem spółek oraz sprzedażą zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Wojciech Zając doradza także w sprawach dotyczących sporów pracowniczych i reprezentuje pracodawców oraz pracowników przed sądami prawa pracy. Doradza również w negocjacjach ze związkami zawodowymi, w tym w negocjowaniu układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień zbiorowych.

Partner merytoryczny

https://sklep.infor.pl/pliki/AnnaBerger.jpg

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy spółka komandytowa została zawiązana w 2002 r. Z dniem 1 kwietnia 2021 r. została ona przekształcona w spółkę jawną.

Obecnie jest jedną z wiodących kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku, co zawdzięczamy wszechstronności i najwyższemu standardowi oferowanych przez nas usług.

Usługi kancelarii w zakresie doradztwa mają wymiar międzynarodowy, tak jak międzynarodowy jest obszar prawa korporacyjnego, którym się zajmuje. W Polsce kancelaria znajduje się we Wrocławiu, w Warszawie i w Gliwicach skąd świadczy usługi dla swoich klientów w kraju i za granicą.

Jako firma prawnicza, działająca w skali całego świata, postrzega siebie jako przedsiębiorcę, którego celem jest oferowanie klientom usług prawnych na najwyższym poziomie we wszystkich dziedzinach szeroko pojętego prawa korporacyjnego.

W skład zespołu kancelarii wchodzą prawnicy polscy i niemieccy, w harmonijny sposób łączący swoje wieloletnie doświadczenie zdobyte w międzynarodowych kancelariach prawniczych z nowatorskim podejściem do stosowanych rozwiązań.

Szczegóły organizacyjne

Konferencja odbędzie się w stacjonarnie w Warszawie. Informacje organizacyjne zostaną przesłane każdemu uczestnikowi po zarejestrowaniu się. W cenie konferencji uczestnicy mają zapewnione drukowane materiały, imienny certyfikat, przerwy kawowe i lunch.

OPIS PRODUKTU arrow_forward_ios

AUTORZY arrow_forward_ios

AUTORZY

close
Anna Berger, Irmina Dąbkowska-Kołodziejczyk, Martyna Dziedzic, Katarzyna Gospodarowicz, Wojciech Zając

Anna Berger, Irmina Dąbkowska-Kołodziejczyk, Martyna Dziedzic, Katarzyna Gospodarowicz, Wojciech Zając

Zobacz wszystkie produkty autora arrow_forward_ios

Dane szczegółowe arrow_forward_ios

Dane szczegółowe

close

Wydawca

Infor PL S.A.

DOSTAWA arrow_forward_ios

koszt i czas wysyłki

close

Prenumerata czasopism

Po złożeniu zamówienia wysyłka prenumeraty zostanie uruchomiona zgodnie z cyklem wydawniczym i okresem na jaki złożono zamówienie. Koszty wysyłki czasopism pokrywa wydawca.

Publikacje książkowe, wydawnictwa jednorazowe oraz wydania pojedyncze czasopism

Zamówione książki zostaną dostarczone na adres podany w trakcie składania zamówienia. W przypadku książek, których wydawcą jest INFOR, wysyłka zostanie uruchomiona po złożeniu zamówienia. W przypadku książek innych wydawców, wysyłka zostanie uruchomiona po zarejestrowaniu płatności

Całkowity czas dostawy książek jest sumą czasu wysyłki podanego przy produkcie i przewidywanego czasu dostawy przez firmę zewnętrzną podanego w poniższej tabeli (plus czas potrzebny na opłatę zamówienia, w przypadku książek innych wydawców niż INFOR) .

Cennik i czas dostawy na terenie Polski:

Sposób dostawy Przewidywany czas wysyłki Koszt dostawy książek, publikacji jednorazowych oraz wydań pojedynczych czasopism 

Poczta Polska

Płatność przelewem lub kartą

 do 6 dni roboczych  7,90 zł

Poczta Polska

Płatność przy odbiorze

do 6 dni roboczych 12, 90 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 12 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  17 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 11,90 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  11,90 zł 
Jeśli wartość zamówienia publikacji książkowych przekroczy 99 zł, koszt dostawy będzie wynosił 0 zł.

Serwisy internetowe oraz publikacje typu e-book

Zamówione produkty są dostępne bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W celu skorzystania z zamówionej publikacji zaloguj się do naszego sklepu, przejdź do obszaru Twoje Konto, wybierz zamówiony tytuł i kliknij w przycisk wejdź lub pobierz.

UZYSKAJ POMOC arrow_forward_ios

POMOC

close

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy INFOR PL S.A.

Jeżeli mają Państwo jakikolwiek problem, wątpliwości, pytania związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, umieszczoną w nim ofertą produktową, realizacją zamówień czy płatnościami nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

FORMULARZ KONTAKTOWY

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe

Możesz się z nami również skontaktować:

Telefonicznie:
801 626 666
22 761 30 99

Faksem:
(22) 761 30 31

Pocztą elektroniczną:
bok@infor.pl

Listownie:
INFOR PL S.A
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
01-066 Warszawa
ul. Burakowska 14

Polecane produkty