VAT 2024, PIT 2024, CIT 2024 – komplet komentarzy

VAT 2024, PIT 2024, CIT 2024 – komplet komentarzy

„VAT 2024. Komentarz” przystępnie i praktycznie objaśnia przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia wszystkie zmiany obowiązujące od 1 stycznia, 1 lutego i 1 kwietnia 2024 r. „PIT 2024. Komentarz” omawia przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po zmianach od 1 stycznia i 22 lutego 2024 r. „CIT 2024. Komentarz” zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia i 22 lutego 2024 r.

pełny opis expand_more

Komplet

VAT 2024, PIT 2024, CIT 2024 – komplet komentarzy

579 1047 zł

Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 579 zł

Dodaj do koszyka

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

close

VAT 2024. Komentarz” – co zawiera publikacja?

VAT 2024. Komentarz” zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia wszystkie zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2024 r., dotyczące m.in. składania wniosków o WIS oraz ewidencji płatności transgranicznych. Ponadto w publikacji są uwzględnione regulacje w zakresie dobrowolnego korzystania z KSeF, jak również zmiany obowiązujące od 1 lutego 2024 r. i 1 kwietnia 2024 r.

„VAT 2024. Komentarz” to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów. Zawiera także praktyczne tabele i prawie 300 przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT, w tym jak wypełnić JPK_V7. Publikacja szczegółowo wskazuje, jak w ważnych kwestiach zmieniło się w ostatnim roku stanowisko krajowych sądów administracyjnych oraz organów podatkowych, a także omawia orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. To jedyny na rynku komentarz, który omawia przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, koncentrując się na praktycznym aspekcie ich stosowania.

W książce „VAT 2024. Komentarz” znajdziemy odpowiedzi na nurtujące wszystkich podatników VAT pytania dotyczące m.in.:

 • rozliczania nieodpłatnych świadczeń,
 • refakturowania dodatkowych kosztów,
 • rozliczania wydatków samochodowych,
 • ustalania terminów powstania obowiązków podatkowych,
 • rozliczania transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności (split payment),
 • faktur VAT i ich korekty,
 • zasad prowadzenia ewidencji VAT i wypełniania JPK_V7,
 • ustalania terminów odliczania VAT naliczonego,
 • ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej,
 • rozliczania transakcji zagranicznych,
 • wystawiania faktur ustrukturyzowanych w ramach dobrowolnego korzystania z KSeF.

Najnowsze zmiany dotyczą m.in.:

 • obowiązku prowadzenia ewidencji płatności transgranicznych,
 • zasad składania wniosków o wydanie WIS,
 • obniżonych stawek VAT na artykuły spożywcze i usługi kosmetyczne.

UWAGA: 19 stycznia 2024 r. Minister Finansów zapowiedział, iż obowiązkowy KSeF nie wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Nie została jednak podana nowa data jego wejścia w życie i nie zmieniono dotąd przepisów ustawy o VAT w tym zakresie. Z KSeF można jednak korzystać dobrowolnie. Dlatego publikacja zawiera aktualne informacje w zakresie dobrowolnego KSeF.

Tomasz Krywan – o autorze

Autorem publikacji jest Tomasz Krywan – prawnik, doradca podatkowy, który specjalizuje się w interpretacji przepisów prawa podatkowego. Jest praktykiem znającym problemy podatników z rozliczeniem podatków, a szczególnie VAT-u. Udzielił ponad 20 000 odpowiedzi na pytania podatkowe. Napisał również kilkaset artykułów i komentarzy. Na co dzień publikuje w ogólnopolskich dziennikach, m.in. w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. W wydawnictwie INFOR jest znanym i cenionym autorem, m.in. w „Monitorze Księgowego” oraz „Biuletynie VAT”.

„VAT 2024. Komentarz” – atuty publikacji

Jedyny na rynku aktualny komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług, który omawia przepisy, koncentrując się na praktycznym aspekcie ich stosowania. Uwzględnia wszystkie zmiany w przepisach obowiązujące od 1 stycznia 2024 r., jak również najnowsze orzecznictwo TSUE oraz objaśnienia podatkowe.„PIT 2024. Komentarz” – co omawia publikacja?

„PIT 2024. Komentarz” to publikacja omawiająca każdy przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawiera interpretacje MF, orzecznictwo sądów, a także liczne przykłady. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. Znowelizowane przepisy dotyczą m.in. ustalania indywidualnej stawki amortyzacji budynków, warunków zwolnienia z opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od posiadanych obligacji oraz nowego limitu składki na rzecz organizacji związkowych, którą można odliczyć w zeznaniu rocznym.

„PIT 2024. Komentarz” zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.

Omówione zostały nowe regulacje, które dotyczą m.in:

 • sposobu rozliczenia dofinansowaniaotrzymanego od agencji wykonawczych na zakup środków trwałych,
 • podwyższenia wielkości składki na rzecz związków zawodowych, jaką można odliczyć od dochodu,
 • opodatkowaniazbycia lub umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych,
 • zasady zwolnienia od podatkuotrzymanego świadczenia wspierającego,
 • możliwości stosowania indywidualnej stawki amortyzacjinieruchomości położonych w gminach zagrożonych wysokim bezrobociem,
 • warunków niestosowania poboru podatku u źródłaod odsetek i dyskonta z tytułu posiadanych obligacji.

Jest to bardzo przydatny w praktyce – narzędziowy – komentarz do konkretnych przepisów. Publikacja „PIT 2024. Komentarz” zawiera praktyczne przykłady pokazujące, jak prawidłowo rozliczać podatek dochodowy. Autor, omawiając konkretne przepisy podatkowe, wskazuje na aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów krajowych (WSA i NSA), Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości UE.

W publikacji znajdziesz odpowiedzi na pytania nurtujące wszystkich podatników PIT. Zawarte w komentarzu wyjaśnienia pomogą m.in. rozstrzygnąć:

 • kto ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe pobranie zaliczkina podatek,
 • jaki wpływ ma KSeFna zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • jak prawidłowo zaliczyć do kosztówskładki na ubezpieczenia społeczne,
 • czy można podzielić na części kwotę wolną od podatku,
 • jak prawidłowo pobrać zaliczkę na podatek,
 • czy pracownik może zrezygnować z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu,
 • czy wszystkie budynki mieszkalnenie podlegają amortyzacji,
 • czy najem prywatnymożna rozliczać na zasadach ogólnych,
 • jak i kiedy dokonać korekty kosztów podatkowych.

PIT 2024. Komentarz” jest niezbędnym narzędziem w codziennej pracy doradców podatkowych, pracowników biur rachunkowych, służb finansowo-księgowych oraz właścicieli firm – szczególnie w sytuacji, gdy polski system podatkowy jest coraz bardziej skomplikowany.

Publikacja może być wykorzystywana przez podatników jako swoisty oręż w nierównej walce z organami podatkowymi – dzięki zamieszczonym w niej wyrokom, interpretacjom oraz przykładom wraz z zapisami księgowymi.

Grzegorz Ziółkowski – o autorze

Prawnik, doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, właściciel biura rachunkowego, który pracował także w dziale kontroli organów podatkowych. Udzielił kilkuset odpowiedzi na pytania dotyczące podatków dochodowych. Napisał również wiele artykułów, komentarzy oraz poradników z zakresu podatków. W Wydawnictwie INFOR jest znanym i cenionym autorem, m.in. w „Monitorze Księgowego”.CIT 2024. Komentarz” – co omawia publikacja?

„CIT 2024. Komentarz” zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Uwzględnia wszystkie zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2024 r. Dotyczą one m.in. stosowania minimalnego podatku dochodowego oraz pobierania podatku u źródła od odsetek i dyskonta dla obligacji w ramach mechanizmu pay and refund. Komentarze ekspertów są wzbogacone o przykłady oraz przedstawiają aktualne stanowisko organów podatkowych i orzecznictwo sądów.

„CIT 2024. Komentarz” to publikacja zawierająca treść ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2024 r. Każdy przepis ustawy jest opatrzony praktycznym komentarzem przygotowanym przez ekspertów w dziedzinie prawa podatkowego. Komentarz uwzględnia wszystkie zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2024 r.

Publikacja zawiera nie tylko klasyczny, prawniczy komentarz do konkretnych przepisów, lecz także przykłady i wzory pokazujące, jak przedsiębiorcy powinni rozliczać się podatkowo. Autorzy przedstawiają również aktualne stanowisko organów podatkowych, omawiają orzecznictwo sądów. To jedyny na rynku komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który omawia przepisy, koncentrując się na praktycznym aspekcie ich stosowania.

W komentarzu zostały uwzględnione oraz szczegółowo omówione nowelizacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które obowiązują od 1 stycznia 2024 r. Zmiany dotyczą m.in.:

 • wprowadzenia indywidualnej amortyzacji dla nieruchomościpołożonych w gminach zagrożonych wysokim bezrobociem,
 • zaliczania do kosztów podatkowych wydatków sfinansowanych z dotacji,
 • dobrowolnej rezygnacji z niektórych zwolnień podatkowych,
 • rozpoczęcia opodatkowania niektórych podatników CIT tzw. podatkiem minimalnym.

W publikacji „CIT 2024. Komentarz” znajdziemy odpowiedzi na nurtujące wszystkich podatników CIT pytania dotyczące m.in.:

 • rozliczania kosztów podatkowych,
 • ustalania terminów powstania obowiązków podatkowych,
 • rozliczania nieodpłatnych świadczeń,
 • zasad amortyzacji,
 • sporządzania dokumentacji cen transferowych,
 • rozliczania podatkowego leasingu,
 • opodatkowania przychodów z budynków,
 • podatkowych grup kapitałowych,
 • opodatkowania dochodów z działalności zagranicznych jednostek kontrolowanych,
 • opodatkowania podatkiem u źródła,
 • zasad poboru zaliczek i dokonywania rocznego rozliczenia CIT.

„CIT 2024. Komentarz” – atuty publikacji

„CIT 2024. Komentarz” jest praktycznym omówieniem każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. Zawiera przykłady oraz najnowsze orzecznictwo i interpretacje urzędowe MF.

„CIT 2024. Komentarz” – autorzy

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano
Partner Zarządzający w Advicero Nexia oraz licencjonowany doradca podatkowy od 2003 r. Ma ponad 20 lat doświadczenia zawodowego.

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie bezpieczeństwa podatkowego podmiotów działających na polskim rynku. Ma bogate doświadczenie w zakresie doradztwa transakcyjnego, obejmującego nabywanie i zbywanie udziałów czy też przedsiębiorstw lub aktywów. Doradza w zakresie wyboru optymalnej struktury prawnej czy też finansowania, w zakresie spełnienia wymogów dotyczących obowiązkowego raportowania podatkowego w związku z uczestniczeniem w transakcjach z podmiotami powiązanymi, w schematach podatkowych, w strukturach z udziałem podmiotów zagranicznych. Przeprowadziła liczne przeglądy podatkowe oraz badania due diligence. Ma szerokie doświadczenie w doradztwie dla branży nieruchomości inwestycyjnych, energetyki odnawialnej, w szczególności w zakresie nabywania projektów, optymalizacji struktur holdingowych i finansowych, opracowywania modeli finansowych. Doradza w zakresie bieżących kwestii podatkowych podmiotów z sektora handlu detalicznego oraz e-commerce.

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano jest autorką licznych publikacji o tematyce podatkowej. Prelegentka na wielu konferencjach i szkoleniach o tematyce podatkowej. Jest regularnie wyróżniana jako rekomendowany doradca podatkowy – w roku 2021 wybrana najlepszym doradcą podatkowym w kategorii międzynarodowe prawo podatkowe (rankingi firm doradztwa podatkowego dziennika „Rzeczpospolita”), corocznie wyróżniana w ramach rankingu International Tax Review „Women in Tax Leaders”. Doradza w języku polskim, angielskim, niemieckim i włoskim.

Mirosław Siwiński
Partner w Advicero Nexia oraz doradca podatkowy i radca prawny z bogatym doświadczeniem w obsłudze postępowań i wydawaniu opinii. Ma ponad 20 lat doświadczenia zawodowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych oraz analizy podatkowej i zagadnień z pogranicza prawa podatkowego i innych dziedzin prawa. Ma również doświadczenie w postępowaniach przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, a także Trybunałem Sprawiedliwości UE i Trybunałem Konstytucyjnym. Zajmuje się również sporządzaniem opinii i pism procesowych z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotacji oświatowych i transportu drogowego. Posiada też rozległe doświadczenie w sprawach ubezpieczeń społecznych, cywilnych i prawa pracy.

Mirosław Siwiński jest autorem i współautorem publikacji książkowych o tematyce podatkowej, w szczególności „Komentarza do podatku od towarów i usług” oraz „Komentarza do podatku akcyzowego”, jak również licznych cyklicznych publikacji w prasie codziennej, branżowej oraz na portalach internetowych. Specjalizuje się szczególnie w komentarzach oraz prelekcjach w zakresie podatków VAT, CIT i PIT, podatku akcyzowego, analizy podatkowej oraz postępowań podatkowych. Jest regularnie wyróżniany w rankingach „Dziennika Gazety Prawnej” oraz „Rzeczpospolitej”.

Marek Smakuszewski
Pierwszy twórca i autor tej publikacji, prawnik i doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem w pracy w kancelariach prawnych, spółkach doradztwa podatkowego oraz międzynarodowych firmach audytorskich. Zmarł w 2019 r. Specjalizował się w doradztwie podatkowym dotyczącym m.in. podatku dochodowego, ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych dla przedsiębiorców z branży ubezpieczeniowej, IT, FMCG.

Marek Smakuszewski napisał kilkaset artykułów i komentarzy o tematyce prawnej i podatkowej. Przeprowadził też liczne szkolenia w tym zakresie. W wydawnictwie INFOR był znanym i cenionym autorem, m.in. w „Monitorze Księgowego”.

OPIS PRODUKTU arrow_forward_ios

AUTORZY arrow_forward_ios

AUTORZY

close

VAT 2024. Komentarz

PIT 2024. Komentarz

CIT 2024. Komentarz

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, Mirosław Siwiński, Marek Smakuszewski

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, Mirosław Siwiński, Marek Smakuszewski

Zobacz wszystkie produkty autora arrow_forward_ios

DOSTAWA arrow_forward_ios

koszt i czas wysyłki

close

Prenumerata czasopism

Po złożeniu zamówienia wysyłka prenumeraty zostanie uruchomiona zgodnie z cyklem wydawniczym i okresem na jaki złożono zamówienie. Koszty wysyłki czasopism pokrywa wydawca.

Publikacje książkowe, wydawnictwa jednorazowe oraz wydania pojedyncze czasopism

Zamówione książki zostaną dostarczone na adres podany w trakcie składania zamówienia. W przypadku książek, których wydawcą jest INFOR, wysyłka zostanie uruchomiona po złożeniu zamówienia. W przypadku książek innych wydawców, wysyłka zostanie uruchomiona po zarejestrowaniu płatności

Całkowity czas dostawy książek jest sumą czasu wysyłki podanego przy produkcie i przewidywanego czasu dostawy przez firmę zewnętrzną podanego w poniższej tabeli (plus czas potrzebny na opłatę zamówienia, w przypadku książek innych wydawców niż INFOR) .

Cennik i czas dostawy na terenie Polski:

Sposób dostawy Przewidywany czas wysyłki Koszt dostawy książek, publikacji jednorazowych oraz wydań pojedynczych czasopism 

Poczta Polska

Płatność przelewem lub kartą

 do 6 dni roboczych  7,90 zł

Poczta Polska

Płatność przy odbiorze

do 6 dni roboczych 12, 90 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 12 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  17 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 11,90 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  11,90 zł 
Jeśli wartość zamówienia publikacji książkowych przekroczy 99 zł, koszt dostawy będzie wynosił 0 zł.

Serwisy internetowe oraz publikacje typu e-book

Zamówione produkty są dostępne bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W celu skorzystania z zamówionej publikacji zaloguj się do naszego sklepu, przejdź do obszaru Twoje Konto, wybierz zamówiony tytuł i kliknij w przycisk wejdź lub pobierz.

UZYSKAJ POMOC arrow_forward_ios

POMOC

close

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy INFOR PL S.A.

Jeżeli mają Państwo jakikolwiek problem, wątpliwości, pytania związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, umieszczoną w nim ofertą produktową, realizacją zamówień czy płatnościami nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

FORMULARZ KONTAKTOWY

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe

Możesz się z nami również skontaktować:

Telefonicznie:
801 626 666
22 761 30 99

Faksem:
(22) 761 30 31

Pocztą elektroniczną:
bok@infor.pl

Poprzez komunikator Gadu Gadu: 5117020

Listownie:
INFOR PL S.A
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
01-066 Warszawa
ul. Burakowska 14

Polecane produkty