Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez podatników zwolnionych z VAT

poniedziałek, 09 października 2023

faktury-ustrukturyzowane-wystawiane-przez-podatnikow-zwolnionych-z-vat-sklep-infor

Pixabay


Do 31 grudnia 2024 r. podatnicy zwolnieni z VAT będą mogli wystawiać faktury w dowolnej formie (art. 145l ustawy o VAT). Dopiero od 2025 r. będą musieli obowiązkowo korzystać z KSeF. Dotyczy to dwóch grup podatników.

Obowiązek korzystania z KseF od 2025 r. dla grup podatników:

 • drobni przedsiębiorcy zwolnieni z VAT w zakresie całej swojej sprzedaży na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, u których wartość sprzedaży (bez VAT) nie przekroczyła kwoty:
  - 200 000 zł w poprzednim roku podatkowym – w przypadku podatników kontynuujących działalność, lub
  - 200 000 zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym – w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku wykonywanie czynności opodatkowanych;
 • podmioty, które wykonują czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT.

Udostępnianie faktur ustrukturyzowanych podatnikom zwolnionym z VAT

Obecnie gdy nabywca nie korzysta z KSeF, to sprzedawca może mu dostarczyć fakturę w dowolny sposób. Powstaje pytanie, co będzie od 1 lipca 2024 r., gdy KseF będzie obowiązkowy. Podatnicy VAT czynni muszą wystawiać faktury ustrukturyzowane od 1 lipca 2024 r., a podatnicy zwolnieni z VAT – od 1 stycznia 2025 r. W jaki więc sposób będą dostarczane faktury podatnikom zwolnionym w tym okresie, gdy nie zdecydują się od 1 lipca 2024 r. korzystać z KSeF.

Zasady postępowania w tym przypadku określa art. 106gb ust. 6 ustawy o VAT, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2024 r. Wynika z niego, że gdy nabywca nie jest podatnikiem VAT czynnym, podatnik jest obowiązany zapewnić temu nabywcy dostęp do faktury ustrukturyzowanej, jeżeli nabywca nie zwolni go z tego

 • podanie kodu oraz danych umożliwiających zidentyfikowanie tej faktury albo
 • oznaczenie kodem umożliwiającym dostęp do tej faktury w KSeF, gdy faktura jest użyta poza tym systemem.

Będzie to kod QR umożliwiający dostęp do tej faktury w KSeF oraz weryfikację danych zawartych na tej fakturze.

Faktury dokumentujące czynności zwolnione z VAT, wystawiane za pomocą KSeF

Podatnik zwolniony z VAT również musi przygotować się do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, chyba że jego klienci to konsumenci nieprowadzący działalności. Podatnicy zwolnieni z VAT będą musieli wystawiać faktury za pomocą KSeF od 2025 r. Powstaje pytanie, czy takie faktury ustrukturyzowane będą mogły mieć ograniczoną liczbę elementów, na co pozwala rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur. Obecnie nie jest możliwe ich wystawianie za pomocą KSeF. Jak czytamy w wyjaśnieniach MF do struktury e-faktury:

MF
Przykładowo, wyłączeniem z KSeF są objęte m.in. faktury wystawiane na podstawie § 3 pkt 1 ww. rozporządzenia, dokumentujące dostawę towarów lub  świadczenie  usług  zwolnionych  z  podatku  VAT  na  podstawie  art.  43 ust. 1 pkt 2–6, 8–36 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT. Tego typu faktury nie zawierają bowiem NIP-u sprzedawcy.

Na tę chwilę należy odpowiedzieć, że nie można wystawiać faktur uproszczonych w KSeF. Dlatego jeśli podatnik zwolniony z VAT lub wystawiający faktury dokumentujące czynności zwolnione z VAT chce korzystać z KSeF, musi wystawiać faktury zawierające wszystkie elementy wymagane dla „zwykłych” faktur. Dodatkowo taka faktura musi zawierać podstawę prawną zastosowanego zwolnienia. W e-fakturze ustrukturyzowanej wpisujemy te informacje w polach P_19A–19C.

W przypadku faktur dokumentujących dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT lub na podstawie innych przepisów należy podać wartość „1” w polu P_19. Jeśli faktura nie dokumentuje czynności zwolnionych z VAT, należy podać wartość „1” w polu P_19N.

Jeśli wpiszemy „1” w polu P_19, to musimy dodatkowo wypełnić jedno z pól: P_19A, P_19B lub P_19C.

I tak w polu:

 • P_19A – wskazujemy przepis ustawy o VAT albo rozporządzenia VAT, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie z VAT,

Przykład: „Art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. 2023 poz. 1570 ze zm.)”.

 • P_19B – wskazujemy przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia z VAT taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, albo
 • P_19C – wskazujemy inną podstawę prawną zastosowanego zwolnienia niż te wykazywane w polach P_19A lub P_19B.Artykuł pochodzi z książki:
KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Opracowanie materiału
Joanna Dmowska