Rodzaje prac wyłączone z pracy zdalnej

środa, 12 kwietnia 2023

rodzaje-prac-wylaczone-z-pracy-zdalnej-sklep-infor

Pixabay


Regulacje dotyczące pracy zdalnej zawierają katalog prac, których wykonywanie w ramach pracy zdalnej jest zabronione. Praca zdalna nie obejmuje prac szczególnie niebezpiecznych; w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych; z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy; związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy oraz powodujących intensywne brudzenie.

Przepisy o pracy zdalnej nie definiują prac szczególnie niebezpiecznych – w tym zakresie należy odwołać się do regulacji zawartych w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Z przywołanego aktu prawnego wynika, że przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w rozporządzeniu, oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

WAŻNE!
Prace szczególnie niebezpieczne to prace, które przepisy definiują jako niebezpieczne, oraz prace, które zostały zdefiniowane przez pracodawcę w przepisach zakładowych jako niebezpieczne.

Zakaz wykonywania w ramach pracy zdalnej prac szczególnie niebezpiecznych wynika ze sposobu organizowania takich prac. Należy bowiem pamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.

Pracodawca zapewnia:

  • bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
  • odpowiednie środki zabezpieczające,
  • instruktaż pracowników obejmujący w szczególności.

Trudno w przypadku pracy zdalnej wykonywanej poza zakładem pracy, jak również wykonywanej samodzielnie, o zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad wykonywanymi pracami, jak również o zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających.

Kolejna praca, która nie może być powierzona w ramach pracy zdalnej, to praca, w wyniku której następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych. Wśród czynników fizycznych można przykładowo wyróżnić hałas oraz drgania mechaniczne. Trudno przyjąć, że w bloku wielorodzinnym istnieje możliwość powierzenia pracy zdalnej, której wykonywanie wiązałoby się z przekraczaniem norm hałasu – nie tylko wynikających z przepisów, ale również ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Praca zdalna nie może obejmować prac z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy, jak również prac związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy.

Ostatni rodzaj pracy wyłączony na podstawie Kodeksu pracy w zakresie możliwości wykonywania pracy zdalnej to prace powodujące intensywne brudzenie. Przepisy nie wskazują zarówno czym jest intensywne brudzenie – jak i czy intensywne brudzenie dotyczy wyłącznie pracownika (jego ubioru) czy może również całego stanowiska pracy, jak również całego pomieszczenia, w którym praca zdalna miałaby być zorganizowana.

Ponieważ pojęcie intensywnego brudzenia nie jest zdefiniowane – czym innym może być intensywne brudzenie w przypadku pracy na stanowiskach robotniczych, a czym innym w przypadku prac na stanowisku administracyjno-biurowym. W gestii pracodawcy należy ustalenie, czy dana praca rzeczywiście powoduje intensywne brudzenie i tym samym czy nie nadaje się do wykonywania w ramach pracy zdalnej.Artykuł pochodzi z książki:
BHP w firmie. Obowiązki pracodawców

Autor
Sebastian Kryczka

Specjalista w zakresie prawa pracy i bhp, były pracownik PIP.