Czy umowa cash poolingu podlega opodatkowaniu PCC?

środa, 03 stycznia 2024

czy-umowa-cash-poolingu-podlega-opodatkowaniu-pcc-sklep-infor

Pixabay


Umowa cash poolingu nie podlega opodatkowaniu PCC. Umowa o cash pooling (zarządzania płynnością finansową) jest umową o świadczenie usług finansowych oferowaną przez banki. Usługa ta jest przeznaczona do efektywnego zarządzania środkami finansowymi podmiotów gospodarczych.

Głównym celem umowy o zarządzanie płynnością finansową jest optymalizacja zarządzania stanem środków pieniężnych na wielu rachunkach bankowych należących do jednej grupy kapitałowej. System zarządzania płynnością finansową umożliwia koncentrację środków podmiotów grupy kapitałowej oraz kompensatę nadwyżek wykazywanych przez jedne spółki z niedoborami zaistniałymi u innych spółek.

Jedną z najważniejszych korzyści takiego systemu jest możliwość globalnego minimalizowania kosztów działalności spółek z grupy kapitałowej. Umowa cash poolingu jest umową nienazwaną. W odróżnieniu od umów pożyczek i depozytu nieprawidłowego zakłada ona uczestnictwo co najmniej trzech podmiotów: podmiotu posiadającego dodatnie saldo na rachunku bankowym, podmiotu posiadającego ujemne saldo na rachunku bankowym oraz banku występującego w roli świadczącego usługę kompleksowego zarządzania płynnością finansową.

Konstrukcja umowy cash poolingu, jako sposobu gospodarowania wolnymi środkami finansowymi uczestniczących spółek, nie wyczerpuje istotnych znamion pożyczki. Nie stanowi także umowy depozytu nieprawidłowego, gdyż nie spełnia jego warunków.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności enumeratywnie wymienione w ustawie PCC. Wśród tych czynności nie ma umowy cash poolingu. To oznacza, że zawarcie umowy cash poolingu nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Stanowisko takie potwierdza również Dyrektor KIS m.in. w interpretacji indywidualnej z 10.10.2023 r. (nr 0111-KDIB2-3.4014.276.2023.4.BZ), w której czytamy: „W związku z powyższym, należy stwierdzić, że skoro zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a czynności tego typu nie można zakwalifikować, jako umowy pożyczki czy też innej czynności tym katalogiem objętej, to tym samym – z powyższych przyczyn – Umowa o cash pooling oraz zawarta między Spółkami Umowa Wewnętrzna dotyczące zarządzania wspólną płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowy te nie mieszczą się bowiem w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem zawarta z Bankiem Umowa o cash pooling oraz zawarta między Spółkami Umowa Wewnętrzna oraz czynności wykonywane w ramach tych umów, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych”.

Podstawa prawna
¦ Art. 1 ustawy z 9.09.2020 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – Dz.U. z 2023 r. poz. 170 ze zm.Artykuł pochodzi z książki:
Podatki 2024. Najnowsze zmiany i aktualne problemy ze stosowaniem obowiązujących przepisów

Autor
Grzegorz Ziółkowski
Prawnik, doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, właściciel biura rachunkowego, który pracował także w dziale kontroli organów podatkowych. Udzielił kilkuset odpowiedzi na pytania dotyczące podatków dochodowych. Napisał również wiele artykułów, komentarzy oraz poradników z zakresu podatków. W Wydawnictwie INFOR jest znanym i cenionym autorem, m.in. w „Monitorze Księgowego”.