Koszty sprzedawanej nieruchomości nabytej w ramach dożywocia

piątek, 29 grudnia 2023

koszty-sprzedawanej-nieruchomosci-nabytej-w-ramach-dozywocia-sklep-infor

Pixabay


W jaki sposób ustalić kwotę nabycia nieruchomości w ramach umowy dożywocia w przypadku ustalenia kosztu nabycia nieruchomości (w PIT-39) sprzedanej przed upływem 5 lat?

Kosztem uzyskania przychodu będą faktycznie poniesione i udokumentowane wydatki, jakie poniesiono na rzecz dożywotnika. Do kosztów można zaliczyć udokumentowane wydatki poniesione m.in. na zawarcie umowy notarialnej dożywocia, koszty sądowe, zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych oraz koszty pogrzebu pomniejszone o zasiłek pogrzebowy.

Uzasadnienie
Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych ustala się w zależności od sposobu nabycia zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego bądź na podstawie art. 22 ust. 6c, bądź art. 22 ust. 6d ustawy PIT. Do kosztów uzyskania przychodu w przypadku umowy o dożywocie zaliczyć można wydatki, jakie nabywca ponosił na rzecz dożywotnika od momentu nabycia nieruchomości wskutek zawarcia umowy o dożywocie do dnia śmierci dożywotnika, z uwzględnieniem poniesionych kosztów pogrzebu i pochówku w związku z realizacją zobowiązań wynikających z umowy o dożywocie.

Żadne przepisy dotyczące odpłatnego zbywania nieruchomości nie zezwalają na odliczenie od przychodu jako kosztu jego uzyskania wartości rynkowej. Kosztem powinny być wydatki rzeczywiście poniesione, a nie szacowane. Stąd ich konieczność dokumentowania.

Kosztem nabycia dla podatników będą zatem faktycznie poniesione i udokumentowane wydatki na rzecz dożywotnika. Dopiero różnica między przychodem ze zbycia a tymi wydatkami – proporcjonalnie do posiadanego udziału, stanowić będzie podstawę opodatkowania. Takie stanowisko potwierdza również dyrektor KIS m.in. w interpretacji indywidualnej z 22.07.2020 r. (nr 0113-KDIPT2-2.4011.421.2020.2.MK).

Podstawa prawna
¦ Art. 22 ust. 6c ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.Artykuł pochodzi z książki:
Podatki 2024. Najnowsze zmiany i aktualne problemy ze stosowaniem obowiązujących przepisów

Autor
Grzegorz Ziółkowski
Prawnik, doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, właściciel biura rachunkowego, który pracował także w dziale kontroli organów podatkowych. Udzielił kilkuset odpowiedzi na pytania dotyczące podatków dochodowych. Napisał również wiele artykułów, komentarzy oraz poradników z zakresu podatków. W Wydawnictwie INFOR jest znanym i cenionym autorem, m.in. w „Monitorze Księgowego”.