Przychody z najmu w działalności gospodarczej – o czym pamiętać stosując opodatkowanie w formie ryczałtu?

poniedziałek, 05 czerwca 2023

przychody-z-najmu-w-dzialalnosci-gospodarczej-opodatkowanie-w-formie-ryczaltu-sklep-infor

Pixabay


Biorąc pod uwagę rozważania poświęcone alokacji w odpowiednim źródle przychodów z najmu nieruchomości, nie można mieć wątpliwości co do tego, że możliwe jest rozliczanie tych przychodów w ramach działalności gospodarczej. Ze względu na to, że celem niniejszej publikacji nie jest szczegółowe opisywanie zasad opodatkowania dochodów czy przychodów przedsiębiorców, w tej części zostanie jedynie wskazane, na co w szczególny sposób powinny zwrócić uwagę osoby oddające składniki majątku w odpłatne używanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wybór formy opodatkowania

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że inaczej niż to jest w przypadku najmu prywatnego, przedsiębiorcy mogą swobodnie, według takich samych reguł co w latach poprzednich, wybierać zasady opodatkowania dochodów lub przychodów z działalności gospodarczej.

To, że w ramach takiej działalności uzyskiwane są przychody z najmu, nawet gdyby to były główne, czy nawet jedyne przychody przedsiębiorcy, nie ma żadnego znaczenia przy wyborze formy opodatkowania. Ważne w tym przypadku jest to, że „ten miecz jest obosieczny”. Otóż, przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą wybiera formę opodatkowania dla całej swojej działalności, a nie tylko do określonych przychodów (oczywiście, z zastrzeżeniem zasad wyboru formy opodatkowania przy jednoczesnym uzyskiwaniu przychodu w źródle pozarolnicza działalność gospodarcza w ramach indywidualnego wpisu do CEIDG oraz w ramach spółek osobowych; ale to nie jest przedmiotem niniejszej publikacji).

Czyli, jeżeli podatnik chce opłacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od przychodów z najmu w ramach działalności gospodarczej, wówczas całość przychodów z takiej działalności prowadzonej w tej formie musi być opodatkowana ryczałtem.

Ryczałt u przedsiębiorcy

Aby przedsiębiorca stosował opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, musi je wybrać dla danego roku (chyba że ma miejsce kontynuacja zasad opodatkowania z roku poprzedniego). Z kolei, aby wybór mógł być dokonany (również kontynuacja), muszą być spełnione ogólne warunki normatywne stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wybierając opodatkowanie w formie ryczałtu, przedsiębiorca pozbawia się możliwości rozliczania kosztów, ale z kolei otwiera sobie drogę do odliczenia od przychodu 50% składek za ubezpieczenie zapłaconych za siebie i osobę współpracującą.

Ryczałtowiec będący przedsiębiorcą musi uwzględnić to, że w jego przypadku przychód, również uzyskiwany w związku z najmem, rozpoznawany jest na zasadzie memoriału, tj. w dacie wykonania usługi, nie później niż w momencie wcześniejszego otrzymania zapłaty lub wystawienia faktury. Oczywiście, w przypadku najmu, ze względu na jego charakter, przychód najczęściej musi być wykazany z końcem okresu rozliczeniowego, nie rzadziej niż raz w roku. „W zamian za to” ten podatnik przy braku zapłaty może zastosować ulgę na złe długi.

Przedsiębiorca opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, również z najmu zastosuje te same odliczenia co ryczałtowiec opłacający w ten sposób podatek od przychodów z najmu prywatnego, ale w praktyce skorzysta z szerszej palety zwolnień od podatku, bo np. ze zwolnienia dla aktywnych zawodowo emerytów, osób przenoszących centrum interesów życiowych do Polski czy dużych rodzin cztery plus. Nie zwolni jednak od podatku odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela w związku ze szkodą w majątku przedsiębiorcy.

Niepokojące jest to, iż w ostatnim czasie organy twierdzą, że refakturując media i inne opłaty związane z najmem, te same, które przy najmie nie są przychodem, przedsiębiorca musi z tego tytułu rozpoznać przychód podatkowy (co musi budzić poważne i uzasadnione zastrzeżenia).

Rzecz jasna, przedsiębiorca opłacający ryczałt musi pamiętać nie tylko o tych obowiązkach, które są właściwe również dla podatnika opłacającego taki podatek od przychodów z najmu prywatnego (jak zapłata ryczałtu), ale również o prowadzeniu ewidencji. Dla niego urząd skarbowy nie przygotuje wstępnego rozliczenia PIT-28/PIT-28S. Jeżeli w ramach działalności gospodarczej podatnik uzyskuje przychód z najmu, wówczas, o czym było wcześniej, ma on przypisany do takiej działalności limit 100 000 zł, w ramach którego stosuje stawkę 8,5%, który jest odrębny od limitu dla najmu prywatnego, ale należy pamiętać, o jego przyporządkowaniu do źródła przychodów (po przekroczeniu kwoty przychodów z najmu w ramach działalności gospodarczej w wysokości 100 000 zł podatnik zapłaci z tego źródła ryczałt już według stawki 12,5%).

Artykuł pochodzi z książki
Rozliczamy najem. Przykłady, wypełnione druki

Autor
Radosław Kowalski
Prawnik, doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, wcześniej prezes zarządu CEiD Sp z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi, bezpośrednimi – gospodarczymi oraz z postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, windykacji należności. Doświadczony trener z zakresu podatków i windykacji.


Zobacz najnowszą publikacjęRozliczamy najem. Przykłady, wypełnione druki