Wystawianie faktur w trakcie awarii KSeF

piątek, 22 września 2023

wystawianie-faktur-w-trakcie-awarii-ksef-sklep-infor

Pixabay


Od 1 lipca 2024 r. KSeF zasadniczo będzie obowiązkowy, więc powstaje pytanie, co zrobić, gdy system ulegnie awarii, a podatnik nie będzie mógł lub chciał poczekać z wystawieniem faktury do czasu jego naprawienia. Zostało to uregulowane w art. 106nf ustawy o VAT.

W okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur podatnik wystawia faktury w postaci elektronicznej zgodnie ze wzorem udostępnionym przez MF. Należy zauważyć, że nie będzie to każda awaria, ale tylko ta, o której powiadomi MF w komunikacie w BIP na jego stronie lub za pośrednictwem oprogramowania interfejsowego. W takim komunikacie będzie musiała być podana data, do kiedy KSeF nie będzie działał. Następnie będzie wydawany komunikat odwołujący awarię.

Należy zwrócić uwagę, że nie będziemy mogli wystawiać faktur w dowolnym formacie, jak obecnie, ale zgodnie ze strukturą ogłoszoną przez MF. Wynika to z faktu, że po zakończeniu awarii taka faktura będzie udostępniana w KSeF. W terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii KSeF, wskazanego w komunikacie o zakończeniu tej awarii, podatnik będzie obowiązany do przesłania do KSeF wystawionych w czasie awarii faktur w celu przydzielenia numerów identyfikujących te faktury w systemie.

W przypadku gdy w tym terminie zostanie zamieszczony kolejny komunikat o wystąpieniu awarii, termin 7 dni będzie liczony od dnia zakończenia tej kolejnej awarii, wskazanego w komunikacie o zakończeniu tej kolejnej awarii.

Za datę wystawienia takiej faktury będzie się uznawało datę faktycznego jej wystawienia, wskazaną przez podatnika na tej fakturze.

Faktury wystawiane w czasie awarii będą udostępniane nabywcy w sposób z nim uzgodniony.

Podatnik będzie jednak obowiązany do oznaczenia faktury kodem QR umożliwiającym dostęp do tej faktury w KSeF i weryfikację danych na niej zawartych oraz umożliwiającym zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści tej faktury, w przypadku udostępnienia jej nabywcy w sposób inny niż przy użyciu systemu.

Za datę otrzymania takiej faktury będzie się uznawało datę jej faktycznego otrzymania przez nabywcę. Jeśli data otrzymania tej faktury będzie późniejsza niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF, za datę otrzymania tej faktury przez nabywcę uznamy datę przydzielenia tego numeru.

Wyjątkiem są przypadki, gdy faktura została wystawiona na rzecz nabywcy, o którym mowa w art. 106gb ust. 4 ustawy o VAT (podmioty zagraniczne), który uzgodnił sposób udostępnienia inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Za datę otrzymania tej faktury uznaje się datę jej faktycznego otrzymania.

Inaczej będzie wyglądała sytuacja, gdy brak możliwości wystawienia faktury w KSeF będzie występował po stronie podatnika.

Jeśli podatnik nie ma możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z innego powodu niż awaria KSeF, to wystawia faktury w postaci elektronicznej zgodnie z wzorem udostępnionym przez MF. Jednak w tym przypadku podatnik będzie obowiązany przesłać faktury do KSeF w celu przydzielenia im numerów identyfikujących nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu:

  • zakończenia okresu niedostępności KSeF, o której mowa w art. 106ne ust. 4 ustawy o VAT,
  • ich wystawienia – gdy podatnik nie ma możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej z innego powodu niż awaria KSeF.Artykuł pochodzi z książki:
KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Opracowanie materiału
Joanna Dmowska