Okresy rozliczeniowe czasu pracy

poniedziałek, 12 lutego 2024

okresy-rozliczeniowe-czasu-pracy-sklep-infor

Pixabay

W poszczególnych systemach czasu pracy pracowników obowiązują różne okresy rozliczeniowe. Możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy dotyczy każdego systemu czasu pracy. Jak zatem wygląda długość podstawowego okresu rozliczeniowego i możliwość jego wydłużenia dla różnych systemów czasu pracy?

System czasu pracy, długość podstawowego okresu rozliczeniowego i możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego

Podstawowy (art. 129 k.p.)

Długość podstawowego okresu rozliczeniowego – do 4 miesięcy.
Możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego – do 12 miesięcy w przypadkach uzasadnionych przyczynami obiektywnymi lub technicznymi albo dotyczącymi organizacji pracy, przy zachowaniu ogólnych zasad ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Równoważny (art. 135 k.p.)

Długość podstawowego okresu rozliczeniowego – do 1 miesiąca.
Możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego:

  • do 3 miesięcy w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • do 4 miesięcy przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych,
  • do 12 miesięcy w przypadkach uzasadnionych przyczynami obiektywnymi lub technicznymi albo dotyczącymi organizacji pracy, przy zachowaniu ogólnych zasad ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Dozór urządzeń (art. 136 k.p.)

Długość podstawowego okresu rozliczeniowego – do 1 miesiąca.
Możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego – do 12 miesięcy w przypadkach uzasadnionych przyczynami obiektywnymi lub technicznymi albo dotyczącymi organizacji pracy, przy zachowaniu ogólnych zasad ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Pilnowanie mienia i ochrona osób (art. 137 k.p.)

Długość podstawowego okresu rozliczeniowego – do 1 miesiąca.
Możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego:

  • do 3 miesięcy w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • do 4 miesięcy przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych,
  • do 12 miesięcy w przypadkach uzasadnionych przyczynami obiektywnymi lub technicznymi albo dotyczącymi organizacji pracy, przy zachowaniu ogólnych zasad ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Ruch ciągły (art. 138 k.p.)

Długość podstawowego okresu rozliczeniowego – do 4 tygodni.
Możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego – do 12 miesięcy w przypadkach uzasadnionych przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, przy zachowaniu ogólnych zasad ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Przerywany (art. 139 k.p.)

Długość podstawowego okresu rozliczeniowego – do 4 miesięcy.
Możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego – do 12 miesięcy w przypadkach uzasadnionych przyczynami obiektywnymi lub technicznymi albo dotyczącymi organizacji pracy, przy zachowaniu ogólnych zasad ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Zadaniowy (art. 140 k.p.)

Długość podstawowego okresu rozliczeniowego – do 4 miesięcy.
Możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego – do 12 miesięcy w przypadkach uzasadnionych przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, przy zachowaniu ogólnych zasad ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Skrócony tydzień pracy (art. 143 k.p.)

Długość podstawowego okresu rozliczeniowego – do 1 miesiąca.
Możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego – do 12 miesięcy w przypadkach uzasadnionych przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, przy zachowaniu ogólnych zasad ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Weekendowy (art. 144 k.p.)

Długość podstawowego okresu rozliczeniowego – do 1 miesiąca.
Możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego – do 12 miesięcy w przypadkach uzasadnionych przyczynami obiektywnymi lub technicznymi albo dotyczącymi organizacji pracy, przy zachowaniu ogólnych zasad ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Skrócony czas pracy (art. 145 k.p.)

Długość podstawowego okresu rozliczeniowego – do 4 miesięcy.
Możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego – do 12 miesięcy w przypadkach uzasadnionych przyczynami obiektywnymi lub technicznymi albo dotyczącymi organizacji pracy, przy zachowaniu ogólnych zasad ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Okres rozliczeniowy czasu pracy może być przedłużony – nie więcej jednak niż do 12 miesięcy – w każdym systemie czasu pracy (bez żadnych wyjątków), jeżeli jest to uzasadnione przyczynami:

  • obiektywnymi,
  • technicznymi lub
  • dotyczącymi organizacji pracy

– przy zachowaniu ogólnych zasad ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (art. 129 § 2 k.p.).

Przesłanki stosowania tak długiego okresu rozliczeniowego są na tyle szerokie, że jego wprowadzenie zależy właściwie tylko od zgody związków zawodowych lub przedstawicieli pracowników.

WAŻNE!
Możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy dotyczy każdego systemu czasu pracy.Artykuł pochodzi z książki:
Czas pracy 2024. Planowanie, rozliczanie i ewidencja

Opracowanie materiału
Tomasz Kowalski